№ 4 (2019)

Наукові статті

Людмила Калініна, Микола Малюга
5-18
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО КРЕДИТУ ЯК ШИРОКОМАСШТАБНИЙ ПРОЄКТ ПОБУДОВИ ГАРМОНІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В ЦИФРОВУ ЕПОХУ
PDF
Ніна Нікольська
19-24
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ У США
PDF (English)
Аліна Джурило
25-31
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ФРН У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ
PDF (English)
Оксана Глушко
32-41
МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
PDF
Людмила Величко
42-51
ПРОВІДНІ ІДЕЇ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ЗМІСТІ ШКІЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ
PDF
Тетяна Назаренко, Володимир Яценко, Наталія Гончарова, Віктор Надтока
52-63
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
PDF
Олександр Базелюк
64-71
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
PDF
Тетяна Куліш
72-78
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ ПЕРІОДУ 90-Х РР. ХХ СТ.
PDF
Анжеліка Цимбалару
79-85
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ З ОБ’ЄКТАМИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СТАН ШКІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
PDF
Віра Шупер, Тетяна Рева, Сергій Шупер, Володимир Гусак, Юлія Рикова
86-91
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У ВИЩУ МЕДИЧНУ ОСВІТУ
PDF
Світлана Трубачева, Олексій Прохоренко
92-98
ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ГІМНАЗІЇ
PDF
Дар’я Тінькова
99-106
ОСВІТНІ ВЕБРЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
PDF
Павло Микитенко, Віталій Лапінський
107-119
АНАЛІЗ ГЕНЕЗИ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
PDF (English)
Ніна Голуб
120-127
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ ЛІЦЕЮ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
PDF
Валентина Новосьолова
128-134
КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНИЙ ПІДРУЧНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ ЛІЦЕЮ
PDF (English)
Тетяна Мірошніченко
135-141
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ: ЕСТЕТОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПІДХІД
PDF
Петро Мороз, Ірина Мороз
142-153
АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ У НАВЧАННІ ІСТОРІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
PDF
Ольга Бурко
154-161
ШЛЯХИ ГРІНЧЕНКА-ЖУРНАЛІСТА: ВІД «КАГАНЦЯ» ДО «УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЖУРНАЛУ»
PDF
Галина Лисенко
162-172
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНОГО ІНСТИТУТУ В 1970-1980-х рр.
PDF
Алла Дяченко
173-181
ІДЕЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
PDF