ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В КАРПАТСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
PDF

Ключові слова

Карпатський освітній простір
педагогіка партнерства
гірські школи
малочисельні школи
суб’єктне навчання

Як цитувати

Довбенко, С., & Прокопів, Л. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В КАРПАТСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Український Педагогічний журнал, (1), 118–128. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-118-128

Анотація

У статті обґрунтовані особливості впровадження педагогіки партнерства у Карпатському освітньому просторі як якісної характеристики, що актуалізується у контексті сучасної нової української школи. Впровадження ідей педагогіки партнерства посилюється через появу в суспільстві потреби в особистості, здатній реагувати на виклики сьогодення, усвідомлення необхідності спільної праці суб’єктів навчального процесу, забезпечення компетентнісних підходів до навчання і виховання. Стаття розкриває результати теоретичного та емпіричного дослідження, спрямованого на вияв особливостей і основних підходів до впровадження педагогіки партнерства в умовах Карпатського освітнього простору. Автори уточнюють основні принципи формування партнерської діяльності як ефективного інструментарію збереження сталого та поліпшення соціально-економічного розвитку унікальних територіальних місцевостей гірських регіонів. У статті виявлено результативні аспекти впровадження педагогіки партнерства у Карпатському освітньому просторі, що заснована на співпраці громадськості, учителів та учнів та відображає поліфункціональність діяльності всіх структур впливу і забезпечує ефективність роботи освітнього простору в цілому. У дослідженні використано теоретичні методи, методи педагогічної реконструкції, фокусовані інтерв’ю, репрезентативне он лайн-опитування на основі системи LimeSurvey, SWOT – аналіз оцінки сильних та слабких сторін закладу освіти. Отримані результати підтвердили результативність обраних шляхів упровадження педагогіки партнерства в Карпатському освітньому просторі. Це дозволило суттєво підвищити рівні прояву педагогіки партнерства, а саме традиційне класно–урочне навчання замінити індивідуальним, використовувати інноваційні і нетрадиційні технології навчання; реалізувати компетентнісний, диференційований, особистісно-орієнтований, індивідуальний підходи, інноваційні технології навчання; планувати суб’єкт–суб’єктні способи отримання зворотного зв’язку; пропагувати загальнолюдські цінності.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-118-128
PDF
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.