ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ – ПРОДУЦЕНТ РОЗВИТКУ ТОЧНИХ НАУК В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ХVІІІ – ПЕРША ПОЛ. ХІХ СТ.)
PDF

Ключові слова

вища освіта
педагогічна майстерність
точні науки
особистість

Як цитувати

Чумак, М. (2019). ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ – ПРОДУЦЕНТ РОЗВИТКУ ТОЧНИХ НАУК В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ХVІІІ – ПЕРША ПОЛ. ХІХ СТ.). Український Педагогічний журнал, (1), 149–154. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-149-154

Анотація

У матеріалах статті розкривається проблема розвитку точних наук в умовах вітчизняної вищої школи за посередництвом педагогічної майстерності. Дослідницьку увагу зосереджено на аналізі впливу на вітчизняну освітню площину трьох основоположних векторів – соціуму, наукового прогресу, держави. Відрефлексовано чітку практичну зорієнтованість освітніх завдань, які були основоположними у діяльності вітчизняних вищих шкіл досліджуваного історичного періоду. Актуалізовано домінування у навчально-виховному обігу цілісного потенціалу педагогічної майстерності, зорієнтованої на розв’язання наявних труднощів історичного періоду та задоволення наявних соціокультурних запитів того часу. В історико-педагогічному ключі заявленої проблематики використано відповідний дослідницький інструментарій – історико-ретроспективний, системно-структурний та хронологічний методи.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-149-154
PDF
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.