ІНТЕГРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
pdf (English)

Переглядів анотації: 136

Ключові слова

автономність студента
вища школа
інтеграція
концептуальні положення
освітня діяльність
розвиток
студент
самоосвітня діяльність

Як цитувати

Попов R. (2018). ІНТЕГРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Український Педагогічний журнал, (4), 54–59. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-54-59

Анотація

У своїй науковій роботі ми зробили аналітичний огляд технологіям, які можуть застосовуватись у процесі розвитку автономності студента. У межах кожної технології зробили спробу знайти ефективні форми, методи й засоби, за допомогою яких можна вплинути на формування показників автономності. Сучасне українське суспільство характеризується пришвидшенням темпів соціально-економічного розвитку та швидким розвитком технологій, особливо в інформаційно-комунікаційній сфері, то актуальним є соціальне замовлення суспільства на фахівця, здатного орієнтуватися у мінливому процесі виробництва, який вміє творчо мислити, самостійно здобувати знання і застосовувати їх для вирішення практичних завдань. Всі ці процеси істотно впливають на формування вищої освіти та впровадження інновацій в навчальний процес вітчизняних вищих навчальних закладів. Серед пріоритетних напрямів державної політики в контексті інтеграції вітчизняної вищої освіти до європейського та світового освітнього простору визначено проблеми постійного підвищення якості освіти, модернізації її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; розробка та впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-54-59
pdf (English)
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.