№ 4 (2018)

Наукові статті

Alina Dzhurylo
5-12
ШКІЛЬНА ОСВІТА В НІМЕЧЧИНІ ПІСЛЯ «PISA-ШОК»: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-5-12
pdf (English)
Світлана Федоренко
13-21
ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА БАКАЛАВРІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ США
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-13-21
pdf
Даріуш Скальскі
22-29
НАЦІОНАЛЬНІ ВПЛИВИ НА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У МОДЕРНУ ДОБУ (ХVІІІ СТ. – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-22-29
pdf
Галина Тарасенко
30-37
КУЛЬТУРНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У РОЗВ’ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-30-37
pdf (English)
Тетяна Опалюк
38-44
МОТИВАЦІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНО- СТРУКТУРНА КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-38-44
pdf (English)
Дмитро Пузіков
45-53
ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОГНОЗНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-45-53
pdf (English)
Роман Попов
54-59
ІНТЕГРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-54-59
pdf (English)
Галина Скиба
60-68
ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-60-68
pdf (English)
Олена Мезенцева
69-76
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ТА ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-69-76
pdf (English)
Тетяна Назаренко
77-85
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЛІЦЕЮ ЕКОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-77-85
pdf
Андрій Гриценко
86-90
ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-86-90
pdf
Юлія Малієнко
91-98
ІНТЕГРУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗМІСТ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В ЛІЦЕЇ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-91-98
pdf
Петро Мороз, Ірина Мороз
99-109
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-99-109
pdf
Ольга Завидівська
110-117
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ НА ЗАСАДАХ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗАКОНІВ І КАТЕГОРІЙ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-110-117
pdf
Галина Хоменко
118-125
УКРАЇНСЬКА ПОСТМОДЕРНА ЛІТЕРАТУРА: СВІТОГЛЯДНО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-118-125
pdf
Надія Васильківська
126-133
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІНЬ ПРАЦЮВАТИ ІЗ ЗАГОЛОВКОМ ТЕКСТУ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-126-133
pdf
Станіслав Шайдюк
134-139
ЗАКОНОДАВЧА РОЗБУДОВА ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У 90-x РОКАХ ХХ ст.
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2018-4-134-139
pdf