КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
PDF

Переглядів анотації: 30

Ключові слова

компетентнісний підхід
фахова медична комунікація
комунікативні навички
іноземні студенти
модель навчання
українська мова

Як цитувати

Сергієнко, Т. (2017). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ. Український Педагогічний журнал, (2), 99–111. вилучено із https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/540

Анотація

Статтю присвячено проблемі застосування компетентнісного підходу до навчання фахової української мови іноземних студентів медичних університетів. З’ясовано сутність цього підходу та обґрунтовано його переваги. З метою окреслення шляхів реалізації компетентнісного підходу досліджено структуру фахової медичної комунікації та визначено набір комунікативних навичок, необхідних для спілкування в типових ситуаціях медичної діяльності. Доведено, що навички аудіювання та говоріння, які реалізуються в мовленнєвих діях на всіх етапах інтерпрофесійного спілкування та в усіх різновидах інтрапрофесійної комунікації, мають бути скоординовані та відображені в навчальній технології формування комунікативних навичок. Сформульовано провідні лінгводидактичні принципи для розроблення моделі формування навичок фахової комунікації українською мовою в іноземних студентів медичних університетів.

PDF
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.