№ 2 (2017)

Наукові статті

Микола Головко, Світлана Науменко
8-20
РІSА-2018 ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
PDF
Павло Пироженко
21-26
СОЦІАЛЬНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ШКІЛЬНОГО ОНОВЛЕННЯ В КНР
PDF (English)
Інна Голуб
ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
PDF
Катерина Сімак
35-40
ВІРТУАЛЬНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ: ДОСВІД КАНАДИ
PDF
Лариса Пасічник
41-47
РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У ЦЕНТРАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У НІМЕЧЧИНІ
PDF
Олександра Савченко
48-57
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК РЕСУРС РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
PDF
Тетяна Мачача, Володимир Юрженко
58-68
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: НАСКРІЗНІСТЬ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ
PDF
Іон Акірі
69-72
ПІДРУЧНИК І ОЦІНКА ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ
PDF
Тетяна Хорошковська
73-81
ЧИТАЦЬКІ ВМІННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ОБ’ЄКТ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
PDF
Ірина Побєдаш
82-88
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
PDF (English)
Вікторія Меняйло
89-98
ДОСЛІДНИЦЬКО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НОВА КАТЕГОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ
PDF
Тамара Сергієнко
99-111
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
PDF
Неллі Бондаренко, Сергій Косянчук
112-119
РЕФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ: БІЛЬШЕ ЗАПИТАНЬ, НІЖ ВІДПОВІДЕЙ
PDF