ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО КОУЧИНГУ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СТРЕСУ ТА ПОСИЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
PDF
HTML

Ключові слова

коучинг
освіта
академічна мотивація
зменшення навчального стресу
в умовах війни

Як цитувати

Антонюк , О. . (2022). ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО КОУЧИНГУ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СТРЕСУ ТА ПОСИЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Український Педагогічний журнал, (3), 44–54. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-44-54

Анотація

Статтю присвячено проблемі використання коучингу в освіті. Метою дослідження є обґрунтування ефективності застосування освітнього коучингу для зменшення навчального стресу та покращення академічної мотивації студентів в умовах війни. Одним із важливих пріоритетів в діяльності закладів освіти є забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, які страждають від російської воєнної агресії. У цьому контексті освітній коучинг може стати частиною ініціатив не тільки з професійного розвитку та підготовки, а й підтримки психологічної стійкості та когнітивної продуктивності. Коучингові сесії, які проводяться зі студентами, часто можуть виходити за межі зосередження на академічній успішності до фокусу на життєвих цілях студентів, покращення їх добробуту й психічного здоров’я. Зроблено висновок, що освітній коучинг підвищує академічну стресостійкість, заохочує академічну та внутрішню мотивацію студентів, а відтак застосування його в освітньому процесі має позитивний ефект.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-44-54
PDF
HTML

Посилання

Білас, Л. (2022, 17 червня). Навчатись завжди: як зміниться українська освіта після війни. https://mind.ua/openmind/20242872-navchatis-zavzhdi-yak-zminitsya-ukrayinska-osvita-pislya-vijni

Борова, Т. (2011). Концепція освітнього коучингу. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 12, 12–16. https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2011-12/11btaecc.pdf

Відлацька, О.С. (2018). Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку керівника гуртка в системі позашкільної освіти. https://vseosvita.ua/library/pedagogicnij-koucing-ak-tehnologia-profesijnogo-rozvitku-kerivnika-gurtka-v-sistemi-pozaskilnoi-osviti-94477.html

Єфімова, О.М., Жицька С.А. (2017). Коучинг як складова особистісно-орієнтованого навчання у професійній підготовці студентів вищих навчальних закладів. Науковий огляд, 4(36). https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1185

Іванова, Г.І. (2019). Використання коучингу як інноваційної технології для формування вмінь і навичок оптимальної організації розумової праці. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 66(1). https://doi.org/10.32840/1992-5786.2019.66-1.35

Іщенко, А., Карпенко, М. (2022, 1 Червня). Українська система вищої освіти в умовах воєнної агресії РФ: проблеми й перспективи розвитку. Національний інститут стратегічних досліджень. https://niss.gov.ua/news/statti/ukrayinska-systema-vyshchoyi-osvity-v-umovakh-voyennoyi-ahresiyi-rf-problemy-y

Локшина, О., Глушко, О., Джурило, А., Кравченко, С., Максименко, О., Нікольська, Н., & Шпарик, О. (2022). Організація освіти в умовах війни: рекомендації міжнародних організацій. Український Педагогічний журнал, (2), 5–18. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-5-18

МОН. (2022). Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні. https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/2022/Vykhovna.robota/30.03.22/Lyst.MON-1.3737-22.vid.29.03.2022-Pro.zabezp.psykholoh.suprovodu.uchasn.osv.protsesu.pdf

Нежинська, О.О., Тименко, В.М. (2017). Основи коучингу: навчальний посібник. ТОВ «ДІСА ПЛЮС».

Пащенко О., Сокол, Л., Харченко, Н. (2019). Коучинг- сесії для педагогів. Шкільний світ.

Поберезська, Г. Г. (2018). Коучинг як педагогічна технологія студентоцентричного навчання у ВНЗ. Технологія і техніка друкарства, 4(58), 99–107. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(58).2017.126891

Семегин, Т.С., Кучер, В.В. (2021). Використання коучингу під час формування іншомовної комунікативної компетентності студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 75(3). https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-3.10

Cидоренко, В.В. (2021). Діяльність школи педагогічного коучингу в умовах управління децентралізацією освіти в Україні. Вісник післядипломної освіти, 16(45), 173–193. https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐16(45)‐173‐193

Фарина, А. С., Єрко, Г. І., Галан, О. М., Ковальчук, І. Л., Казмірчук, О. А., & Курчаба, О. Є. (2019). Педагогічний коучинг в сучасному освітньому закладі. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 20(6). https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/260

Хмельницька, О. (2017). Коучинг як сучасна технологія підвищення ефективності навчального процесу. Young Scientist, 6(46), 315–319. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/71.pdf

Шевчук, С.П., та Шевчук, О.С. (2016). Коучинг як метод навчання студентів у контексті реформування вищої освіти України. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”, 269(257), 62–65.

Шиканова, А. (2022, Квітень 2). Стрес під час війни переживає кожен мешканець України: як допомогти собі "зібратися". https://www.rbc.ua/ukr/styler/stress-vremya-voyny-perezhivaet-kazhdyy-zhitel-1648924649.html

Ames, C. A. (1990). Motivation: What teachers need to know? Teachers College Record, 91(3), 409-421.

Barron, K. E., & Harackiewicz, J. M. (2001). Achievement goals andoptimal motivation: Testing multiple goal models. Journal of Personality and Social Psychology, 80(5), 706-722.

Cano, A.F. and Cervantes-Duarte, L. (2016). Impact of Armed Conflicts on Education and Educational Agents: A Multivocal Review. Revista Electrónica Educare, 20(3), 1–24. doi: http://dx.doi.org/10.15359/ree.20-3.12

Dulagil, A., Green, S., & Ahern, M. (2016). Evidence-based coaching to enhance senior students’ wellbeing and academic striving. International Journal of Wellbeing, 6(3), 131–149. https://doi.org/10.5502/ijw.v6i3.426

Gradus Research. (2022, Квітень 26-27). Як війна змінила життя українських дітей – опитування. https://gradus.app/uk/open-reports/

Grant, A.M. (2006). A personal perspective on professional coaching and the development of coaching psychology. International Coaching Psychology Review, 1(1), 12-22.

Grant, A.M., Curtayne, L., & Burton, G. (2009). Executive coaching enhances goal attainment, resilience and workplace well-being: A randomised controlled study. Journal of Positive Psychology, 4(5), 396-407.

Green, L.S., Grant, A. M., & Rynsaardt, J. (2007). Evidence-based life coaching for senior high school students: Building hardiness and hope. International Coaching Psychology Review,2(1), 24-32.

Hawkins, P. (2008). The coaching profession: Some of the key challenges. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 1(1), 28-38.

Karabacak, K. (2010). The effects of academic coaching on students’ academic performances. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(20), 81-94.

Kee, K. M., Anderson, K. A., Dearning, V. S., Harris, E. & Shuster, F. A. (2010). Results coaching: The new essentials for school leaders. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Keith, N., & Frese, M. (2008). Effectiveness of error management training: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 93, 59-69.

Knight, J. & van Nieuwerburgh, C. (2012). Instructional coaching: A focus on practice. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 5(2), 100-112.

Kops, W. (2014). Coaching in Education: Getting Better Results for Students, Educators, and Parents. Canadian Journal of University Continuing Education, 40(2), 1–2. https://doi.org/10.21225/D5H89X

Koyuncuoğlu, Ö. (2021). An investigation of academic motivation and career decidedness among university students. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 7(1), 125–143. https://doi.org/10.46328/ijres.1694

Leonard, Thomas J. (1999). Becoming A Coach: The Coach U Approach. Coach Univ.

Li, H., & Zhang, Y. (2008). Factors predicting rural Chinese adolescents’ anxieties, fears and depression. School Psychology International, 29, 376-384. https://doi.org/10.1177/0143034308093676

Tang, N. Y. Y., & Westwood, P. (2007). Worry, general self-efficacy and school achievement: An exploratory study with Chinese adolescents. Australian Journal of Guidance and Counselling, 17, 68-80. https://doi.org/10.1375/ajgc.17.1.68

Toll, Cathy A. (2018). Educational Coaching: A Partnership for Problem Solving. ASCD.

van Nieuwerburgh, C. (Ed.). (2012). Coaching in education: Getting better results for students, educators, and parents. Karnac Books.

Vansteenkiste, M., Zhou, M., Lens, W., & Soenens, B. (2005). Experiences of autonomy and control among Chinese learners: Vitalizing or immobilizing? Journal of Educational Psychology, 97(3), 468-483.

Vectr. (2022, Квітень 22). Психологічні труднощі, мотивація та відновлення. Як викладати в умовах війни. Retrieved July 29, 2022, from https://vctr.media/ua/yak-vikladati-v-umovah-vijni-139460/

Whitmore, J. (2017). Coaching for Performance: The principles and practice of high-performance leadership. Nicholas Brealey. https://coachinghataroknelkul.hu/wp-content/uploads/2019/03/A-k%c3%b6nyv-_Coaching-for-Performance.pdf

Ames, C. A. (1990). Motivation: What teachers need to know? Teachers College Record, 91(3), 409-421.

Barron, K. E., & Harackiewicz, J. M. (2001). Achievement goals andoptimal motivation: Testing multiple goal models. Journal of Personality and Social Psychology, 80(5), 706-722.

Bilas, L. (2022, July 17). Navchatys zavzhdy: yak zminytsia ukrainska osvita pislia viiny. https://mind.ua/openmind/20242872-navchatis-zavzhdi-yak-zminitsya-ukrayinska-osvita-pislya-vijni

Borova, T. (2011). Kontseptsiia osvitnoho kouchynhu. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 12, 12–16. https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2011-12/11btaecc.pdf

Cano, A.F. and Cervantes-Duarte, L. (2016). Impact of Armed Conflicts on Education and Educational Agents: A Multivocal Review. Revista Electrónica Educare, 20(3), 1–24. doi: http://dx.doi.org/10.15359/ree.20-3.12

Dulagil, A., Green, S., & Ahern, M. (2016). Evidence-based coaching to enhance senior students’ wellbeing and academic striving. International Journal of Wellbeing, 6(3), 131–149. https://doi.org/10.5502/ijw.v6i3.426

Faryna, A. S., Yerko, H. I., Halan, O. M., Kovalchuk, I. L., Kazmirchuk, O. A., & Kurchaba, O. Ye. (2019). Pedahohichnyi kouchynh v suchasnomu osvitnomu zakladi. Vseukrainskyi naukovo-praktychnyi zhurnal «Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii», 20(6). https://director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/260

Gradus Research. (2022, Kviten 26-27). Yak viina zminyla zhyttia ukrainskykh ditei – opytuvannia. https://gradus.app/uk/open-reports/

Grant, A.M. (2006). A personal perspective on professional coaching and the development of coaching psychology. International Coaching Psychology Review, 1(1), 12-22.

Grant, A.M., Curtayne, L., & Burton, G. (2009). Executive coaching enhances goal attainment, resilience and workplace well-being: A randomised controlled study. Journal of Positive Psychology, 4(5), 396-407.

Green, L.S., Grant, A. M., & Rynsaardt, J. (2007). Evidence-based life coaching for senior high school students: Building hardiness and hope. International Coaching Psychology Review,2(1), 24-32.

Hawkins, P. (2008). The coaching profession: Some of the key challenges. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 1(1), 28-38.

Ishchenko, A., Karpenko, M. (2022, 1 Chervnia). Ukrainska systema vyshchoi osvity v umovakh voiennoi ahresii RF: problemy y perspektyvy rozvytku. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. https://niss.gov.ua/news/statti/ukrayinska-systema-vyshchoyi-osvity-v-umovakh-voyennoyi-ahresiyi-rf-problemy-y

Ivanova, H.I. (2019). Vykorystannia kouchynhu yak innovatsiinoi tekhnolohii dlia formuvannia vmin i navychok optymalnoi orhanizatsii rozumovoi pratsi. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 66(1). https://doi.org/10.32840/1992-5786.2019.66-1.35

Karabacak, K. (2010). The effects of academic coaching on students’ academic performances. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(20), 81-94.

Kee, K. M., Anderson, K. A., Dearning, V. S., Harris, E. & Shuster, F. A. (2010). Results coaching: The new essentials for school leaders. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Keith, N., & Frese, M. (2008). Effectiveness of error management training: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 93, 59-69.

Khmelnytska, O. (2017). Kouchynh yak suchasna tekhnolohiia pidvyshchennia efektyvnosti navchalnoho protsesu. Young Scientist, 6(46), 315–319. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/71.pdf

Knight, J. & van Nieuwerburgh, C. (2012). Instructional coaching: A focus on practice. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 5(2), 100-112.

Kops, W. (2014). Coaching in Education: Getting Better Results for Students, Educators, and Parents. Canadian Journal of University Continuing Education, 40(2), 1–2. https://doi.org/10.21225/D5H89X

Koyuncuoğlu, Ö. (2021). An investigation of academic motivation and career decidedness among university students. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 7(1), 125–143. https://doi.org/10.46328/ijres.1694

Leonard, Thomas J. (1999). Becoming A Coach: The Coach U Approach. Coach Univ.

Li, H., & Zhang, Y. (2008). Factors predicting rural Chinese adolescents’ anxieties, fears and depression. School Psychology International, 29, 376-384. https://doi.org/10.1177/0143034308093676

Lokshyna, O., Hlushko, O., Dzhurylo, A., Kravchenko, S., Maksymenko, O., Nikolska, N., & Shparyk, O. (2022). Orhanizatsiia osvity v umovakh viiny: rekomendatsii mizhnarodnykh orhanizatsii. Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal, (2), 5–18. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-5-18

MON. (2022). Pro zabezpechennia psykholohichnoho suprovodu uchasnykiv osvitnoho protsesu v umovakh voiennoho stanu v Ukraini. https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/2022/Vykhovna.robota/30.03.22/Lyst.MON-1.3737-22.vid.29.03.2022-Pro.zabezp.psykholoh.suprovodu.uchasn.osv.protsesu.pdf

Nezhynska, O.O., Tymenko, V.M. (2017). Osnovy kouchynhu: navchalnyi posibnyk. TOV «DISA PLIuS».

Pashchenko O., Sokol, L., Kharchenko, N. (2019). Kouchynh- sesii dlia pedahohiv. Shkilnyi svit.

Poberezska, H. H. (2018). Kouchynh yak pedahohichna tekhnolohiia studentotsentrychnoho navchannia u VNZ. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, 4(58), 99–107. https://doi.org/10.20535/2077-7264.4(58).2017.126891

Semehyn, T.S., Kucher, V.V. (2021). Vykorystannia kouchynhu pid chas formuvannia inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 75(3). https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-3.10

Shevchuk, S.P., ta Shevchuk, O.S. (2016). Kouchynh yak metod navchannia studentiv u konteksti reformuvannia vyshchoi osvity Ukrainy. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 269(257), 62–65.

Shykanova, A. (2022, April 2). Stres pid chas viiny perezhyvaie kozhen meshkanets Ukrainy: yak dopomohty sobi "zibratysia". https://www.rbc.ua/ukr/styler/stress-vremya-voyny-perezhivaet-kazhdyy-zhitel-1648924649.html

Sydorenko, V.V. (2021). Diialnist shkoly pedahohichnoho kouchynhu v umovakh upravlinnia detsentralizatsiieiu osvity v Ukraini. Visnyk pisliadyplomnoi osvity, 16(45), 173–193. https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐16(45)‐173‐193

Tang, N. Y. Y., & Westwood, P. (2007). Worry, general self-efficacy and school achievement: An exploratory study with Chinese adolescents. Australian Journal of Guidance and Counselling, 17, 68-80. https://doi.org/10.1375/ajgc.17.1.68

Toll, Cathy A. (2018). Educational Coaching: A Partnership for Problem Solving. ASCD.

van Nieuwerburgh, C. (Ed.). (2012). Coaching in education: Getting better results for students, educators, and parents. Karnac Books.

Vansteenkiste, M., Zhou, M., Lens, W., & Soenens, B. (2005). Experiences of autonomy and control among Chinese learners: Vitalizing or immobilizing? Journal of Educational Psychology, 97(3), 468-483.

Vectr. (2022, April 22). Psykholohichni trudnoshchi, motyvatsiia ta vidnovlennia. Yak vykladaty v umovakh viiny. Retrieved July 29, 2022, from https://vctr.media/ua/yak-vikladati-v-umovah-vijni-139460/

Vidlatska, O.S. (2018). Pedahohichnyi kouchynh yak tekhnolohiia profesiinoho rozvytku kerivnyka hurtka v systemi pozashkilnoi osvity. https://vseosvita.ua/library/pedagogicnij-koucing-ak-tehnologia-profesijnogo-rozvitku-kerivnika-gurtka-v-sistemi-pozaskilnoi-osviti-94477.html

Whitmore, J. (2017). Coaching for Performance: The principles and practice of high-performance leadership. Nicholas Brealey. https://coachinghataroknelkul.hu/wp-content/uploads/2019/03/A-k%c3%b6nyv-_Coaching-for-Performance.pdf

Whitmore, J. (2017). Coaching for Performance: The principles and practice of high-performance leadership. Nicholas Brealey. https://coachinghataroknelkul.hu/wp-content/uploads/2019/03/A-k%c3%b6nyv-_Coaching-for-Performance.pdf

Yefimova, O.M., Zhytska S.A. (2017). Kouchynh yak skladova osobystisno-oriientovanoho navchannia u profesiinii pidhotovtsi studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Naukovyi ohliad, 4(36). https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1185

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.