АНАЛІЗ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ІТАЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЗВО ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ»
PDF
HTML

Ключові слова

спеціальність «Туризм»
загальноуніверситетський рейтинг
фахівець
сфера туризму
бакалавр
освітні програми
практична підготовка

Як цитувати

Здольник , Б. (2022). АНАЛІЗ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ІТАЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЗВО ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ». Український Педагогічний журнал, (3), 55–67. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-55-67

Анотація

Здійснено компаративний аналіз освітніх компонент італійських (Римський університет «Ла Сапіенца» (SAPIENZA Università degli Studi di Roma «La Sapienza»); Римський університет «Тор Вергата» (Università degli Studi di Roma «Tor Vergata»); Генуезький університет (Università degli studi di Genova); Університет Перуджі (Università degli Studi di Perugia); Катанійський університет (Università degli Studi di Catania) та українських (Національний університет «Львівська політехніка», Київський національний університет імені Тараса Шевченка) ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності «Туризм». Встановлено основні відмінності у провадженні підготовки майбутніх фахівців сфери туризму, з-поміж яких: терміни навчання ОКР «Бакалавр» в Італії та Україні; назви та цілі ОП в італійських та українських ЗВО; освітні вектори навчальних дисциплін ОП; блоки навчальних дисциплін; специфіка здійснення практичної підготовки студентів; можливості подальшого працевлаштування випускника спеціальності «Туризм».

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-55-67
PDF
HTML

Посилання

Виробнича практика «Туристична». (2021). http://directory.lpnu.ua/majors/subject/ISD/6.242.00.00/8/2021/ua/full/6/479

Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (2022). https://geo.knu.ua/

Зігунов, В.М. (2021). Зарубіжний і вітчизняний досвід професійної підготовки фахівців сфери соціального туризму. Теорія і методика професійної освіти, 21(1), 91‒94. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/31/part_1/20.pdf

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. (2022). http://knu.ua/

Леоненко, Н.А. (2020). Державне регулювання системи підготовки фахівців у сфері туризму та перспективи їх подальшого працевлаштування. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12386

Лук’янець, А.В. (2021). Підготовка туристичних кадрів. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-28

Навчальна практика «Екскурсійна». (2021). http://directory.lpnu.ua/majors/subject/ISD/6.242.00.00/8/2021/ua/full/4/14425

Навчальна практика «Краєзнавча». (2021). http://directory.lpnu.ua/majors/subject/ISD/6.242.00.00/8/2021/ua/full/2/14424

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій». (2010). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text

Національний університет «Львівська політехніка». (2022). https://lpnu.ua/

Освітньо-професійна програма «Туризм». (2020a). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2022/02/opp_turyzm_bak_-denne-_zaochn_red2020_3.pdf

Освітньо-професійна програма «Туризм». (2020b). Національний університет «Львівська політехніка». https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/program/12903/opp242bak2020.PDF

Постанова Кабінету міністрів України (29.04. 2015 р.) № 266. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text

Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи. (2021). http://directory.lpnu.ua/majors/subject/ISD/6.242.00.00/8/2021/ua/full/8/3633

Про освітні програми: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. (2022). https://lpnu.ua/osvita/pro-osvitni-programy/pershyi-riven-vyshchoi-osvity

Рейтинг університетів України «ТОП-200 УКРАЇНА 2021». (2021). http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6868

Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2020 р.). (2020). https://geo.knu.ua/osvitni-programy/opysy-osvitnih-program/robochi-programy-navchalnyh-dysczyplin-opp-turyzm-bakalavr-2020-r-d/

Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна. (2022). https://www.univer.kharkov.ua/

Allegato, A. (2022). Elenco dei settori scientifico-disciplinari. http://www.miur.it/UserFiles/115.htm

Corso di Laurea in Economia del Turismo. (2022). https://www.econ.unipg.it/didattica/assisi/laurea-in-economia-del-turismo

Corso di laurea in Scienze del turismo. (2022). L 15. Piano uffciale degli studi. Coorte 2019/2022. http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/L-15%20Scienze%20del%20turismo%20coorte%202019-22%20.pdf

Decreto 1351/2021. (2021). Macroarea di lettere e filosofia. Dipartimento di storia, patrimonio cultuale, formazione e società bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea professionalizzante in “Turismo enogastronomico (TUReg)”. Classe l-15 (d.m. 270/2004). A.a. 2021/2022. http://web.uniroma2.it/allegato/38624/contenuto/turismo_enogastronomico_a_a__2021-2022

Informazioni sul corso – Regolamento 2020. (2020). https://www.econ.unipg.it/didattica/assisi/laurea-in-economia-del-turismo/info-economia-turismo-assisi?idcorso=175&annoregolamento=2020&tab=INS

Informazioni sul corso – Regolamento 2021. (2022). Corso di laurea in Economia del turismo. https://www.econ.unipg.it/didattica/assisi/laurea-in-economia-del-turismo/info-economia-turismo-assisi?idcorso=175&annoregolamento=2021&tab=PRE

Manifesto degli studi a.a. 2020/2021 corso di laurea in 9912 scienze del turismo: impresa, cultura e territorio (classe l-15). (2020). https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2020/9912.html

Percorso formativo. (2022). https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30432/cds

QS World Rankings 2021. (2021). https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

Requisiti di ammissione. (2022). http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-15-st/requisiti-di-ammissione

Sbocchi lavorativi. (2022). https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30432/sbocchi-lavorativi

Scienze del turismo. (2022). https://www.unict.it/en/node/11367

Scienze del turismo. Laurea. (2022). https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30432/home

Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio. (2022). https://corsi.unige.it/9912

Shanghai Academic Ranking of World Universities 2021. (2021). https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021

The Village Україна. (2021). Скільки іноземців побувало в Україні за 2021 рік. https://bit.ly/3wjuEJI

Times University Ranking 2021. (2021). https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/ITA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Tirocini. (2022). https://www.uniroma1.it/it/pagina/tirocini

TOP20 The World’s Most Visited Countries 2020. (2020). https://romecitynow.com/the-worlds-most-visited-countries-2020

Turismo enogastronomico. (2022). https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/OFF/section_parent/6942

Turismo enogastronomico. (2022). https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/OFF/section_parent/6942

Allegato, A. (2022). Elenco dei settori scientifico-disciplinari. http://www.miur.it/UserFiles/115.htm

Corso di Laurea in Economia del Turismo. (2022). https://www.econ.unipg.it/didattica/assisi/laurea-in-economia-del-turismo

Corso di laurea in Scienze del turismo. (2022). L 15. Piano uffciale degli studi. Coorte 2019/2022. http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/L-15%20Scienze%20del%20turismo%20coorte%202019-22%20.pdf

Decreto 1351/2021. (2021). Macroarea di lettere e filosofia. Dipartimento di storia, patrimonio cultuale, formazione e società bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea professionalizzante in “Turismo enogastronomico (TUReg)”. Classe l-15 (d.m. 270/2004). A.a. 2021/2022. http://web.uniroma2.it/allegato/38624/contenuto/turismo_enogastronomico_a_a__2021-2022

Heohrafichnyi fakultet Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. (2022). https://geo.knu.ua/

Informazioni sul corso – Regolamento 2020. (2020). https://www.econ.unipg.it/didattica/assisi/laurea-in-economia-del-turismo/info-economia-turismo-assisi?idcorso=175&annoregolamento=2020&tab=INS Informazioni sul corso – Regolamento 2021. (2022). Corso di laurea in Economia del turismo. https://www.econ.unipg.it/didattica/assisi/laurea-in-economia-del-turismo/info-economia-turismo-assisi?idcorso=175&annoregolamento=2021&tab=PRE

Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Nazarovycha Karazina. (2022). https://www.univer.kharkov.ua/

Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. (2022). http://knu.ua/

Leonenko, N.A. (2020). Derzhavne rehuliuvannia systemy pidhotovky fakhivtsiv u sferi turyzmu ta perspektyvy yikh podalshoho pratsevlashtuvannia. http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12386

Lukianets, A.V. (2021). Pidhotovka turystychnykh kadriv. Ekonomika ta suspilstvo, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-28

Manifesto degli studi a.a. 2020/2021 corso di laurea in 9912 scienze del turismo: impresa, cultura e territorio (classe l-15 ). (2020). https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2020/9912.html

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy DK 003:2010 «Klasyfikator profesii». (2010). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text

Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». (2022). https://lpnu.ua/

Navchalna praktyka «Ekskursiina». (2021). http://directory.lpnu.ua/majors/subject/ISD/6.242.00.00/8/2021/ua/full/4/14425

Navchalna praktyka «Kraieznavcha». (2021). http://directory.lpnu.ua/majors/subject/ISD/6.242.00.00/8/2021/ua/full/2/14424

Osvitno-profesiina prohrama «Turyzm». (2020a). Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2022/02/opp_turyzm_bak_-denne-_zaochn_red2020_3.pdf

Osvitno-profesiina prohrama «Turyzm». (2020b). Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». https://lpnu.ua/sites/default/files/2021/program/12903/opp242bak2020.PDF

Percorso formativo. (2022). https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30432/cds

Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy (29.04. 2015 r.) № 266. Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text

Praktyka za temoiu bakalavrskoi kvalifikatsiinoi roboty. (2021). http://directory.lpnu.ua/majors/subject/ISD/6.242.00.00/8/2021/ua/full/8/3633

Pro osvitni prohramy: Pershyi (bakalavrskyi) riven vyshchoi osvity. (2022). https://lpnu.ua/osvita/pro-osvitni-programy/pershyi-riven-vyshchoi-osvity

QS World Rankings 2021. (2021). https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

Reitynh universytetiv Ukrainy «TOP-200 UKRAINA 2021». (2021). http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6868

Requisiti di ammissione. (2022). http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-15-st/requisiti-di-ammissione

Robochi prohramy navchalnykh dystsyplin OPP «Turyzm» (riven: bakalavr; forma navchannia: denna; mova navchannia: ukrainska; n.p. 2020 r.). (2020). https://geo.knu.ua/osvitni-programy/opysy-osvitnih-program/robochi-programy-navchalnyh-dysczyplin-opp-turyzm-bakalavr-2020-r-d/

Sbocchi lavorativi. (2022). https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30432/sbocchi-lavorativi

Scienze del turismo. (2022). https://www.unict.it/en/node/11367

Scienze del turismo. Laurea. (2022). https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30432/home

Scienze del turismo: impresa, cultura e territorio. (2022). https://corsi.unige.it/9912

Shanghai Academic Ranking of World Universities 2021. (2021). https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021

The Village Ukraina. (2021). Skilky inozemtsiv pobuvalo v Ukraini za 2021 rik. https://bit.ly/3wjuEJI

Times University Ranking 2021. (2021). https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/ITA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Tirocini. (2022). https://www.uniroma1.it/it/pagina/tirocini

TOP20 The World’s Most Visited Countries 2020. (2020). https://romecitynow.com/the-worlds-most-visited-countries-2020

Turismo enogastronomico. (2022). https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/OFF/section_parent/6942

Turismo enogastronomico. (2022). https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/OFF/section_parent/6942

Vyrobnycha praktyka «Turystychna». (2021). http://directory.lpnu.ua/majors/subject/ISD/6.242.00.00/8/2021/ua/full/6/479

Zihunov, V.M. (2021). Zarubizhnyi i vitchyznianyi dosvid profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv sfery sotsialnoho turyzmu. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity, 21(1), 91‒94. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/31/part_1/20.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.