ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
PDF
HTML

Ключові слова

фахова передвища освіта
фахові коледжі
освіта в умовах війни
організація освітнього процесу
форми навчання
дослідження впливу війни на фахову передвищу освіту

Як цитувати

Горіховський , М. ., & Оганесян , В. . (2022). ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА. Український Педагогічний журнал, (3), 77–89. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-77-89

Анотація

Дослідження розкриває проблеми фахової передвищої освіти в умовах війни, зокрема організації освітнього процесу, використання різних форм навчання та дослідженню рівня задоволеності освітнім процесом серед здобувачів фахової передвищої освіти.
Метою дослідження є вивчення впливу військових дій в Україні на розвиток фахової передвищої освіти, проаналізовано переміщення закладів фахової передвищої освіти із території, яку тимчасово окупувала Росія, проведено дослідження зміни чисельності кадрового складу педагогічних працівників у Хмельницькій області, проаналізовано зміни у складі контингенту здобувачів освіти, проведено порівняння форм навчання, проаналізовані основні ресурси дистанційної освіти.
Установлено, що для продовження освітнього процесу в умовах військових дій можна використовувати різні форми навчання, які адміністрація закладів,  заступники з навчальної роботи та дотичні фахівці можуть розглядати у відповідній конкретній ситуації, а також вивчаючи рівень потенційної загрози як для працівників, так і для здобувачів.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-77-89
PDF
HTML

Посилання

Закон України «Про вищу освіту». (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про освіту». (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Закон України «Про фахову передвищу освіту». 2019. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19

Президент України. (2019). Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року (722). https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Ахромов, М., & Боброва, Т. (2021). Перспективи розвитку професійних компетенцій здобувачів фахової передвищої освіти під час дистанційного навчання. Молодий вчений, 1 (89), 75‒77. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-16

Бурак, В. Г. (2021). Інноватизація професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи в умовах сучасного реформування освіти. Science, theory and practice, 29, 391. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/06/XXIX-Conference-June-08-11-2021-Tokyo-Japan.pdf#page=392

Горіховський М.В., Оганесян В.С., Гаймер С.А., Юрков С.І., Олійник Л.В.(2021). Особливості підготовки фахових молодших бакалаврів під час карантинних заходів у зв’язку із пандемією COVID-19. Інноваційна педагогіка, 42, 204–207. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/42/41.pdf

Горіховський, М. В. (2021) Перспективи розвитку фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації. В Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика (сс. 31‒32). https://www.researchgate.net/publication/344690392_Perspektivi_rozvitku_fahovoi_peredvisoi_osviti_v_umovah_didzitalizacii

Горіховський, М., & Савчук, В. (2021). Проблематика розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО та ФПВО України. В Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України (сс. 26‒29). https://www.researchgate.net/profile/Maksim-Gorihovskij/publication/361163211_problematika_rozbudova_vnutrisnih_sistem_zabezpecenna_akosti_u_zvo_ta_fpvo_ukraini/links/62a057e2416ec50bdb152b87/problematika-rozbudova-vnutrisnih-sistem-zabezpecenna-akosti-u-zvo-ta-fpvo-ukraini.pdf

Донченко, С. В., Найдьонова, Г. Г., & Омельченко, Г. В. (2022). Шляхи підвищення якості надання освітніх послуг в період епідеміологічних заходів. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (200), 66‒71. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-200-66-71

Журавель Ю. В. (2022). Особливості стандартизації передвищої та вищої освіти в умовах війни /Рекомендовано до друку науково-технічною, вченою радою ГО «Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень» (Протокол № 4 від 05.05. 2022 р.), 161.

Кремень, В. Г. (2021). Про Програму спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2021-2023 роки. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 3(1). https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/download/124/156

Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Топузов, О. М., Сисоєва, С. О., Максименко, С. Д., Ляшенко, О. І. & Гудим, І. М. (2022). Про роботу відділень та наукових установ національної академії педагогічних наук України в умовах воєнного стану. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(1). https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/download/242/292

Локшина, О., Глушко, О., Джурило, А., Кравченко, С., Максименко, О., Нікольська, Н., & Шпарик, О. (2022). Організація освіти в умовах війни: рекомендації міжнародних організацій. Український Педагогічний журнал, (2), 5–18. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-5-18

Постова, С., Федорчук, А., & Шмалюк, М. (2021). Використання сучасних інформаційних технологій у процесі підготовки здобувачів фахової передвищої освіти в умовах дистанційного навчання. Нові технології навчання, (95), 186–193. http://journal.org.ua/index.php/ntn/article/download/219/288

Удалова, О., Дзюбинська, Х., & Ревка, Т. (2022). Організація освітнього процесу в умовах війни. Перспективи та інновації науки, 7(12). http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/download/1772/1770

Akresh, R. and De Walque, D. (2008). Armed conflict and schooling: Evidence from the 1994 Rwandan genocide. The World Bank.

Akresh, R. et al. (2016). Climate change, conflict, and children. Technical report, Households in Conflict Network Working Paper.

Annan, J., Blattman, C., Mazurana, D., and Carlson, K. (2011). Civil war, reintegration, and gender in Northern Uganda. Journal of Conflict Resolution, 55(6), 877–908.

Banas, Е., Emory, W. (1998). History and issues of distance learning. Public administration quarterly, 22(3). 365–383. http://www.jstor.org/stable/40862326

Blattman, C. and Annan, J. (2010). The consequences of child soldiering. The Review of Rconomics and Statistics, 92(4), 882–898.

Bozkurt, A., and others. (2015). Trends in Distance Education Research: A Content Analysis of Journals 2009–2013. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1), 330–363. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i1.1953

Chamarbagwala, R. and Mor´an, H. E. (2011). The human capital consequences of civil war: Evidence from Guatemala. Journal of Development Economics, 94(1), 41–61.

Gerardino, M. P. (2014). The effect of violence on the educational gender gap. Unpublished manuscript.

Hall, S., & Villareal, D. (2015). The Hybrid Advantage: Graduate Student Perspectives of Hybrid Education Courses. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 27(1), 69–80.

Harting, K., Erthal, M. (2005). History of distance learning. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 23(1), 35–44.

Hwang, A. (2018). Online and Hybrid Learning. Journal of Management Education, 42(4), 557–563. https://doi.org/10.1177/1052562918777550

Justino, P., Leone, M., and Salardi, P. (2013). Short-and long-term impact of violence on education: The case of Timor Leste. The World Bank Economic Review, 28(2), 320–353.

Kentnor, H. (2015). Distance Education and the Evolution of Online Learning in the United States. Curriculum and Teaching Dialogue, 17(1–2). 21–34. https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=law_facpub

Leon, G. (2012). Civil conflict and human capital accumulation the long-term effects of political violence in Per´u. Journal of Human Resources, 47(4), 991–1022.

Minoiu, C. and Shemyakina, O. N. (2014). Armed conflict, household victimization, and child health in Cˆote d’Ivoire. Journal of Development Economics, 108, 237–255.

Namen, O., Prem, M., and Vargas, J. F. (2020). The human capital peace dividend. Technical report, Households in Conflict Network Working Paper.

Shemyakina, O. (2011). The effect of armed conflict on accumulation of schooling: Results from Tajikistan. Journal of Development Economics, 95(2), 186–200.

Shetu, S. F., Rahman, M. M., Ahmed, A., Mahin, M. F., Akib, M. A. U., & Saifuzzaman, M. (2021). Impactful e-learning framework: A new hybrid form of education. Current Research in Behavioral Sciences, 2, 100038.

Swee, E. L. (2015). On war intensity and schooling attainment: The case of Bosnia and Herzegovina. European Journal of Political Economy, 40, 158–172

Valente, C. (2014). Education and civil conflict in Nepal. TheWorld Bank Economic Review, 28(2), 354–383.

Verwimp, P. and Van Bavel, J. (2014). Schooling, violent conflict, and gender in Burundi. The World Bank Economic Review, 28(2), 384–411.

Akhromov, M., & Bobrova, T. (2021). Perspektyvy rozvytku profesiinykh kompetentsii zdobuvachiv fakhovoi peredvyshchoi osvity pid chas dystantsiinoho navchannia. Molodyi vchenyi, 1(89), 75–77. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-16

Akresh, R. and De Walque, D. (2008). Armed conflict and schooling: Evidence from the 1994 Rwandan genocide. The World Bank.

Akresh, R. et al. (2016). Climate change, conflict, and children. Technical report, Households in Conflict Network Working Paper.

Annan, J., Blattman, C., Mazurana, D., and Carlson, K. (2011). Civil war, reintegration, and gender in Northern Uganda. Journal of Conflict Resolution, 55(6), 877–908.

Banas, Е., Emory, W. (1998). History and issues of distance learning. Public administration quarterly, 22(3). 365–383. http://www.jstor.org/stable/40862326

Blattman, C. and Annan, J. (2010). The consequences of child soldiering. The Review of Rconomics and Statistics, 92(4), 882–898.

Bozkurt, A., and others. (2015). Trends in Distance Education Research: A Content Analysis of Journals 2009–2013. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1), 330–363. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i1.1953

Burak, V.H. (2021). Innovatyzatsiia profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv hotelno-restorannoi spravy v umovakh suchasnoho reformuvannia osvity. Science, theory and practice, 29, 391. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/06/XXIX-Conference-June-08-11-2021-Tokyo-Japan.pdf#page=392

Chamarbagwala, R. and Mor´an, H. E. (2011). The human capital consequences of civil war: Evidence from Guatemala. Journal of Development Economics, 94(1), 41–61.

Donchenko, S. V., Naidonova, H. H., & Omelchenko, H. V. (2022). Shliakhy pidvyshchennia yakosti nadannia osvitnikh posluh v period epidemiolohichnykh zakhodiv. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky, (200), 66–71. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-200-66-71

Gerardino, M. P. (2014). The effect of violence on the educational gender gap. Unpublished manuscript.

Gorikhovskyi M.V., Ohanesian V.S., Haimer S.A., Yurkov S.I., Oliinyk L.V. (2021). Osoblyvosti pidhotovky fakhovykh molodshykh bakalavriv pid chas karantynnykh zakhodiv u zviazku iz pandemiieiu COVID-19. Innovatsiina pedahohika, 42, 204–207. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/42/41.pdf

Gorikhovskyi, M. V. (2021) Perspektyvy rozvytku fakhovoi peredvyshchoi osvity v umovakh didzhytalizatsii. In Fakhova peredvyshcha i profesiina osvita: teoriia, metodyka, praktyka (pp. 31–32). https://www.researchgate.net/publication/344690392_Perspektivi_rozvitku_fahovoi_peredvisoi_osviti_v_umovah_didzitalizacii

Gorikhovskyi, M., & Savchuk, V. (2021). Problematyka rozbudova vnutrishnikh system zabezpechennia yakosti u ZVO ta FPVO Ukrainy. In Rozbudova vnutrishnikh system zabezpechennia yakosti u ZVO Ukrainy (pp. 26–29). https://www.researchgate.net/profile/Maksim-Gorihovskij/publication/361163211_problematika_rozbudova_vnutrisnih_sistem_zabezpecenna_akosti_u_zvo_ta_fpvo_ukraini/links/62a057e2416ec50bdb152b87/problematika-rozbudova-vnutrisnih-sistem-zabezpecenna-akosti-u-zvo-ta-fpvo-ukraini.pdf

Hall, S., & Villareal, D. (2015). The Hybrid Advantage: Graduate Student Perspectives of Hybrid Education Courses. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 27(1), 69–80.

Harting, K., Erthal, M. (2005). History of distance learning. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 23(1), 35–44.

Hwang, A. (2018). Online and Hybrid Learning. Journal of Management Education, 42(4), 557–563. https://doi.org/10.1177/1052562918777550

Justino, P., Leone, M., and Salardi, P. (2013). Short-and long-term impact of violence on education: The case of Timor Leste. The World Bank Economic Review, 28(2), 320–353.

Kentnor, H. (2015). Distance Education and the Evolution of Online Learning in the United States. Curriculum and Teaching Dialogue, 17(1–2). 21–34. https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026&context=law_facpub

Kremen, V. H. (2021). Pro Prohramu spilnoi diialnosti Ministerstva osvity i nauky Ukrainy ta Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy na 2021-2023 roky. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, 3(1). https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/download/124/156

Kremen, V. H., Luhovyi, V. I., Topuzov, O. M., Sysoieva, S. O., Maksymenko, S. D., Liashenko, O. I. & Hudym, I. M. (2022). Pro robotu viddilen ta naukovykh ustanov natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy v umovakh voiennoho stanu. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, 4(1). https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/download/242/292

Leon, G. (2012). Civil conflict and human capital accumulation the long-term effects of political violence in Per´u. Journal of Human Resources, 47(4), 991–1022.

Lokshyna, O., Hlushko, O., Dzhurylo, A., Kravchenko, S., Maksymenko, O., Nikolska, N., & Shparyk, O. (2022). Orhanizatsiia osvity v umovakh viiny: rekomendatsii mizhnarodnykh orhanizatsii. Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal, (2), 5–18. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-5-18

Minoiu, C. and Shemyakina, O. N. (2014). Armed conflict, household victimization, and child health in Cˆote d’Ivoire. Journal of Development Economics, 108, 237–255.

Namen, O., Prem, M., and Vargas, J. F. (2020). The human capital peace dividend. Technical report, Households in Conflict Network Working Paper.

Postova, S., Fedorchuk, A., & Shmaliuk, M. (2021). Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii u protsesi pidhotovky zdobuvachiv fakhovoi peredvyshchoi osvity v umovakh dystantsiinoho navchannia. Novi tekhnolohii navchannia, (95), 186–193. http://journal.org.ua/index.php/ntn/article/download/219/288

Prezydent Ukrainy. «Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku». (2019). https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825

Shemyakina, O. (2011). The effect of armed conflict on accumulation of schooling: Results from Tajikistan. Journal of Development Economics, 95(2), 186–200.

Shetu, S. F., Rahman, M. M., Ahmed, A., Mahin, M. F., Akib, M. A. U., & Saifuzzaman, M. (2021). Impactful e-learning framework: A new hybrid form of education. Current Research in Behavioral Sciences, 2, 100038.

Swee, E. L. (2015). On war intensity and schooling attainment: The case of Bosnia and Herzegovina. European Journal of Political Economy, 40, 158–172.

Udalova, O., Dziubynska, Kh., & Revka, T. (2022). Orhanizatsiia osvitnoho protsesu v umovakh viiny. Perspektyvy ta innovatsii nauky, 7(12). http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/download/1772/1770

Valente, C. (2014). Education and civil conflict in Nepal. TheWorld Bank Economic Review, 28(2), 354–383.

Verwimp, P. and Van Bavel, J. (2014). Schooling, violent conflict, and gender in Burundi. The World Bank Economic Review, 28(2), 384–411.

Zakon Ukraiiny «Pro fakhovu peredvyshhu osvitu (2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19

Zakon Ukraiiny «Pro osvitu». (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Zakon Ukraiiny «Pro vyshhu osvitu». (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18t

Zhuravel, Yu. V. (2022). Osoblyvosti standartyzatsii peredvyshchoi ta vyshchoi osvity v umovakh viiny. /Rekomendovano do druku naukovo-tekhnichnoiu, vchenoiu radoiu HO «Instytut ekonomichnykh ta ekoloho-enerhetychnykh doslidzhen» (Protokol № 4 vid 05.05. 2022 r.), 161.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.