ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В ШКІЛЬНИХ ПРИРОДНИЧИХ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСАХ
PDF
HTML

Ключові слова

інтеграція
адаптаційні природничі інтегровані курси
географічна складова
природнича компетентність
фахова компетентність вчителя

Як цитувати

Назаренко, Т. ., & Полтавченко, Д. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В ШКІЛЬНИХ ПРИРОДНИЧИХ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСАХ. Український Педагогічний журнал, (3), 90–99. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-90-99

Анотація

Авторами статті проаналізовано зміст модельних навчальних програм з інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» та наявної в них географічної складової для дослідження її функції при формування природничої компетентності в учнів 5‒6 класів. Оскільки географія розвивається на стикові природничих і суспільних наук, охоплюючи коло проблем взаємодії суспільства і природи в територіально-просторовому розрізі, то й закономірно, що посилюється її взаємодія з іншими науками, таким чином інтеграція при навчанні припускає посилення діяльнісно спрямованого навчання через появу інтегрованих курсів природничого характеру. На думку авторів статті, географічна складова у змісті інтегрованих курсів сприяє формуванню природничої компетентності учнів 5‒6 класів.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-90-99
PDF
HTML

Посилання

Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898

Засєкіна, Т.М. (2020). Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія. Педагогічна думка. http://lib.iitta.gov.ua/722404/1.pdf

Концепція НУШ. (2018). https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Модельна навчальна програма «Географія. 6‒9 класи» для закладів загальної середньої освіти. (2021). https://drive.google.com/file/d/1fJuTRkedVRRsdaS6iVAu4yTWhE25sHp3/view?usp=sharing

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу. 5‒6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти. (2021). https://drive.google.com/file/d/16E0INMV6rPP5V11WXdR5hZixUgozH_lo/view?usp=sharing

Назаренко, Т.Г. (2013). Методика навчання географії в профільній школі: теорія і практика: монографія. Педагогічна думка. http://lib.iitta.gov.ua/9886/.

Таксономія Б. Блума. (2017). https://www.criticalthinking.expert/usi-materialy/shho-take-taksonomiya-bluma-i-yak-vona-pratsyuye-na-urotsi/

Топузов, О.М., Надтока, О.Ф. (Ред.). (2018). Концепція навчання географії України в основній та старшій школі. ТОВ «Конві принт». http://lib.iitta.gov.ua/714119/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%29.pdf

Kirman, Joseph M. (2003). Transformative geography: ethics and action in elementary and secondary geography education. Journal of Geography, 102(3). https://www.tandfonline.com/journals/rjog20

Prokopenko, O., Osadchenko, I., Braslavska, O. and other. (2020). Competence approach in future specialist skills development. International Journal of Management, 11(4), 645–656.

Sezer, A., Yıldırım, T., Pınar, A. (2010). Examination of Computer Self-Efficacy Perceptions of the Students of Geography Teaching. Erzincan Teaching Faculty Journal, 12(2). https://www.researchgate.net/publication/294719254

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity. (2020). https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898

Zasiekina, T.M. (2020). Intehratsiia v shkilnii pryrodnychii osviti: teoriia i praktyka: monohrafiia. Pedahohichna dumka. http://lib.iitta.gov.ua/722404/1.pdf

Kontseptsiia NUSh. (2018). https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Modelna navchalna prohrama «Heohrafiia. 6‒9 klasy» dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity. (2021). https://drive.google.com/file/d/1fJuTRkedVRRsdaS6iVAu4yTWhE25sHp3/view?usp=sharing

Modelna navchalna prohrama «Piznaiemo pryrodu. 5‒6 klasy (intehrovanyi kurs)» dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity. (2021). https://drive.google.com/file/d/16E0INMV6rPP5V11WXdR5hZixUgozH_lo/view?usp=sharing

Nazarenko, T.H. (2013). Metodyka navchannia heohrafii v profilnii shkoli: teoriia i praktyka: monohrafiia. Pedahohichna dumka. http://lib.iitta.gov.ua/9886/

Taksonomiia B. Bluma. (2017). https://www.criticalthinking.expert/usi-materialy/shho-take-taksonomiya-bluma-i-yak-vona-pratsyuye-na-urotsi/

Topuzov, O.M., Nadtoka, O.F. (red.). (2018). Kontseptsiia navchannia heohrafii Ukrainy v osnovnii ta starshii shkoli. TOV «Konvi prynt». http://lib.iitta.gov.ua/714119/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%28%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%29.pdf

Kirman, Joseph M. (2003). Transformative geography: ethics and action in elementary and secondary geography education. Journal of Geography, 102(3). https://www.tandfonline.com/journals/rjog20

Prokopenko, O., Osadchenko, I., Braslavska, O. et al. (2020). Competence approach in future specialist skills development. International Journal of Management, 11(4), 645–656.

Sezer, A., Yıldırım, T., Pınar, A. (2010). Examination of Computer Self-Efficacy Perceptions of the Students of Geography Teaching. Erzincan Teaching Faculty Journal, 12(2). https://www.researchgate.net/publication/294719254

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.