Порівняльний аналіз традиційного, дистанційного та змішаного навчання англійської мови у ЗВО
PDF
HTML

Ключові слова

навчання іноземної мови
змішана форма
традиційна форма
дистанційна форма
опитування студентів

Як цитувати

Подоляк, М. (2023). Порівняльний аналіз традиційного, дистанційного та змішаного навчання англійської мови у ЗВО. Український Педагогічний журнал, (4), 87–97. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-87-97

Анотація

Події останніх років в Україні та світі сприяли розвитку нових освітніх трендів та форм навчання. Дистанційні та змішані форми навчання, які ще до 2020 року були добровільними та маловідомими, з пандемією та російською агресією стали обов’язковими та широко застосовуваними. Ця стаття є продовженням та логічним доповненням експериментального дослідження ефективності навчання іноземної мови у ЗВО, використовуючи традиційну, дистанційну та змішану форму навчання, опубліковані в науковому журналі Register Journal №15(1). Результати експериментів продемонстрували, що найефективнішою формою навчання іноземної мови виявилася змішана. Ця форма увібрала в себе усі переваги традиційної та дистанційної форм, елімінувавши недоліки кожної з них. У статті аналізуються відгуки студентів на дистанційну, традиційну та змішану форму навчання професійної іноземної мови. З цією метою нами було обрано студентів та сформовано три групи. Кожна з груп навчалася відповідно до обраної форми (традиційна, змішана та дистанційна). Експеримент тривав протягом одного семестру або 16 тижнів. Опісля експерименту студенти пройшли опитування, в якому зазначили, що загалом вони були задоволені дистанційною та змішаною формою навчання. Також, відповідно до результатів опитувань, студенти традиційної та дистанційної форми навчання обрали б переважно змішану форму навчання іноземної мови у ЗВО. Серед переваг такої форми навчання піддослідні зазначали: зручний час та місце навчання; часте повторення матеріалів; цікаві та інтерактивні навчальні матеріали; інтеракція з викладачем та поміж студентами; якісніший розвиток усного мовлення. Тому гіпотетичним вибором студентів з-поміж трьох форм навчання була б змішана форма навчання іноземної мови.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-87-97
PDF
HTML

Посилання

Alammary, A., Carbone, A. & Sheard, J. (2016). Blended learning in higher education: Delivery methods selection. Research Papers, 150, https://aisel.aisnet.org/ecis2016_rp/150

Allen, M., Bourhis, J., Burrel, N., Marby, E. (2002). Comparing student satisfaction with distance education to traditional classrooms in higher education: a meta-analysis. The American journal of distance education, 16(2), 83‒97.

Atmojo, A. E. P. & Nugroho, A. (2020). EFL classes must go online! Teaching activities and challenges during COVID-19 pandemic in Indonesia. Register Journal, 13(1), 49‒76. https://doi.org/10.18326/rgt. v13i1.49-76

Ariza, E., Hancock, S. (2003). Second language acquisition theories as a framework for creating distance learning courses. International review of research in open and distance learning, 4 (2).

Basal, A. (2015). The implementation of a flipped classroom in foreign language teaching. Turkish online journal of distance education, 16(4), 28‒37.

Castro, R. (2019). Blended learning in higher education: Trends and capabilities. Education and Information Technologies, 24, 2523–2546. https://doi.org/10.1007/s10639-019-09886-3

Caner, M. (2010). A blended learning model for teaching practice course. Turkish Online Journal of Distance Education, 11(3), 79‒97. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojde/issue/16909/176358

Cleveland-Innes, M., & Wilton, D. (2018). Guide to blended learning. Burnaby: Commonwealth of Learning.

Ekmerci, E. (2014). Distance-education in foreign language teaching: evaluations from the perspectives of freshman students. Procedia – Social and behavioral sciences, 176, 390‒397.

Er, S., Aksu Ataç, B. (2014). Cooperative learning in ELT classes: The attitudes of students towards cooperative learning in ELT classes. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 2(1), 109‒122.

Glenn, A. (2001). A comparison of distance learning and traditional learning environment. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED457778.pdf

Graham, C. R. (2017). Thematic patterns in international blended learning literature, research, practices, and terminology. Online Learning, 21(4), 337–361. https://doi.org/10.24059/olj.v21i4.998.

Graham, C. R., Woodfield, W., Harrison, J. B. (2013). A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education. The Internet and higher education, 18, 4‒14.

Hall, D., Knox, J. (2009). Language teacher education by distance. The Cambridge guide to second language teacher education, 218‒229.

Hannay, M., Newvine, T. (2006). Perceptions of distance learning: a comparison of online and traditional learning. MERLOT Journal of online learning and teaching, 2(1), 1‒11.

Kemaloglu Er, E. & Bayyurt, Y. (2022). Implementation of blended learning in English as a Lingua Franca (EFL)-aware pre-service teacher education. Turkish Online Journal of Distance Education, 23 (1), 60‒73 . DOI: 10.17718/tojde.1050353

Kim, A. (2014). Rotational model work for any classroom. https://www.edelements.com/rotational-models-work-for-any-classroom

Koksal, D. (2004). Assessing teachers' testing skills in ELT and enhancing their professional development through distance learning on the net. Turkish online journal of distance education, 5(1).

Kurniawati, A.D., Noviani, J. (2021) Indonesian Students’ Perception about the Effectiveness of E-Learning Implementation during COVID-19. The New Educational Review, 66(4), 95‒107 https://tner.polsl.pl/e66/a8.pdf

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M., Jones, K. (2010). Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies. US Department of Education. https://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf

Octaberlina, L., Muslimin, A. (2020). EFL Students Perspective towards Online Learning Barriers and Alternatives Using Moodle/Google Classroom during COVID-19 Pandemic. International Journal of Higher Education, Vol. 9, No. 6, https://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijhe/article/view/18485/11472

Padede, P. (2012). Blended learning for ELT. Journal of English teaching, 2(3), pp. 165‒171.

Pitula, B., Grzyb, B. (2021) Adaptation of Students to Educational Changes Caused by the COVID-19 Pandemic. The New Educational Review, 66(4), 47‒56 https://tner.polsl.pl/e66/a4.pdf

Podoliak, M. (2022) The Comparative analysis of Face-to-Face, Distant and Blended learning in English language teaching. Register Journal, 15(1), 62‒43 https://dx.doi.org/10.18326/rgt.v15i1.42-63

Sachar, M., Neumann, Y. (2010). Twenty years of research on the academic performance differences between traditional and distance learning: summative meta-analysis and trend examination. MERLOT Journal of online learning and teaching, 6(2), 318‒334.

Sakar, N. (2009). Online course support in distance learning: student evaluation of English language teaching Bachelor of Arts program. Turkish online journal of distance education, 10(2), 86‒100.

Sampson, N. (2003). Meeting the needs of distance learners. Language learning and technology, 7(3), 103‒118.

Scarlett, M. H. (2017). Blended learning in teacher education: A case study from a small, private college. https://conference.iste.org/uploads/ISTE2017/HANDOUTS/KEY_108226560/BlendedLearningin TeacherEducation_ResearchPaper_ISTE2017.pdf

Thompson, B., Whittacker, C. (2019). Blended learning in English language teaching: Course design and implementation. British Council, 259.

Trajanovic, M., Domazet, D.S., Misic-Ilic, B. (2007). Distance learning and foreign language teaching. https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190064/document

Yilmaz, O. & Malone, K. L. (2020). Preservice teachers’ perceptions about the use of blended learning in a science education methods course. Smart Learning Environments, 7(18). https://doi.org/10.1186/s40561-020-00126-7

White, C. (2006). Distance learning of foreign languages. Language Teaching, 39(4), 247‒264.

White, C. (2008). Language learning strategies in independent language learning: an overview. Language learning strategies in independent settings, Clevedon, England: Multilingual matters, 3‒24.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Михайло Подоляк

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.