Уявлення про щастя людини Г. Сковороди і сучасного українського студентства: суголосність, перегук і відмінності
PDF
HTML

Ключові слова

Григорій Сковорода
українська студентська молодь
щастя
праця згідно зі здібностями людини
самопізнання
історична пам’ять

Як цитувати

Дічек , Н. ., & Кравченко, О. . (2023). Уявлення про щастя людини Г. Сковороди і сучасного українського студентства: суголосність, перегук і відмінності . Український Педагогічний журнал, (4), 131–147. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-131-147

Анотація

Статтю присвячено вшануванню пам’яті видатного українського філософа, письменника, педагога Григорія Сковороди (1722‒1794). На підставі виокремлення (проф. Н. Дічек) ключових ідей мислителя про шляхи досягнення людиною щастя (відмова від гонитви за накопиченням матеріальних благ, ідея «сродної праці» як джерела щастя, ідея самопізнання як шлях до щастя і розвитку духовних начал в особі як необхідної умова щасливого буття), нею було розроблено опитувальник й проведено опитування студентів у співпраці з викладачами 7 вишів України про сприйняття молоддю особи Г. Сковороди і його спадщини у контексті екзистенційної проблеми розуміння щастя, його складників і способів досягнення.
Особливість емпіричного дослідження полягала у тому, що опитування студентів проведено за дві серії, тобто два цикли: до початку російської воєнної агресії проти України (з 31.01.2022 р. по 23.02.2022 р.), коли встигло взяти участь 198 респондентів, та після розширення російської агресії (з 17.06.2022 р. по 26.06.2022 р.), учасниками стали 228 осіб. По-перше, під час обох «зрізів» студентам  пропонувалося відповісти на одні й ті самі питання анкети, що забезпечило порівнюваність отриманих результатів. Але, по-друге, у літньому  опитування до анкети питань було додано 1 відкрите питання про ставлення молоді до змісту поняття «щастя» в екстремальних життєвих умовах військової агресії.
Мета статті опис і узагальнення результатів міжрегіонального опитування сучасної студентської молоді, як опис певної символічної соціальної реальності, та спроба виявлення у такий спосіб пріоритетних фактів свідомості студентів щодо постаті та світоглядних ідей Г. Сковороди, і крізь призму їх сприйняття з’ясувати міркування молодих людей про щастя, у тому числі й вплив на уявлення про нього чинника війни.
Установлено, що, по-перше, видатний мислитель для понад 70% опитаних є постаттю національної історії, тобто персоніфікованим феноменом національної історичної пам’яті. Водночас близько 20% учасників уважають його взірцем для наслідування, а отже достатньо реальною постаттю, здатною надихати у світоглядних пошуках. Такий висновок підтверджує й часте використання у відповідях респондентів афоризмів, приповідок філософа. По-друге, концептуальні етичні міркування Г. Сковороди про щастя людини сприймаються сучасною молоддю, зокрема так: ідеї про щастя у самопізнанні – поділяє понад 50%; думки  про щастя як виконання відповідної природним здібностям роботи – до 26%, а от з поглядами про ницість гонитви за матеріальним благом погоджується лише близько 15‒17%, а ще частина коливається і погоджується частково (до 20%).

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-131-147
PDF
HTML

Посилання

Бекєшкіна, І. (2020). Види і типи соціологічних досліджень. Опитувaння гpомaдської думки. https://razumkov.org.ua/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Бекєшкіна, І. (2020). Як розуміти дані соціологічних опитувань. Типові помилки інтерпретації. Опитувaння гpомaдської думки https://razumkov.org.ua/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Всевітній звіт щастя 2021 р. https://www.radiosvoboda.org/a/ukraina-reytyng-shchastya-2021/31159705.html

Дічек, Н. (2022). Людина і смисл її життя у творчості Г. Сковороди. Український педагогічний журнал. (3), 116‒126. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/616

Злобіна, О. (2020). Питання в журналістському інтерв’ю та соціологічному Зміст опитування: спільні помилки – відмінні наслідки. Опитувaння гpомaдської думки https://razumkov.org.ua/uploads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Особливості ідентичності громадян України: проблеми та перспективи консолідації суспільства (2016). http://razumkov.org.ua/upload/Identi-2016.pdf

Паніна, Н. В. (2007). Технологія соціологічного дослідження: курс лекцій, 2-ге видання, доповнене. Київ: НАН України, Інститут соціології. Вища школа соціології.

Паніотто, В. І., Харченко, Н. М. (2017). Методи опитування. Київ.

Піча, В. М. (1999). Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. Київ: Каравела.

Римаренко, Ю. (1996). Українська емоційність. Мала енциклопедія етнодержавознавства. Київ: Генеза, Довіра. 146‒147.

Сахно, Ю. (2021). Самооцінка щастя населенням України, грудень 2021р. https://www.google.com/search?q =chrome..69i57.5275j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Сковорода, Г.С. (1973a). Благодарный Еродій. (близько 1787). Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 2, 99‒118). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973b). Брань архистратига Михаила со Сатаною о сем: лего біть благим. (1783). Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 2, 59‒84). Наукова думка.

Сковорода, Г.C. (1973с). Жизнь Григорія Сковороды. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 2, 439‒476). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973d). Книжечка о чтеніи священнаго писанія нареченная Жена Лотова. (1780). Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 2, 358‒411). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973e). Кольцо. Дружеский разговор о душевном мире (1773‒1774). Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2 томах. (Т. 1, 358‒411). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973f). Наркісс. Разглагол о том: узнай себе (1769‒1771). Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1, 154‒200). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973j). Разговор пяти путников о истинном щастіи в жизни [Разговор дружескій о душевном мире] (1770-і). Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1., 324‒356). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973k). Разговор, называемый алфавит, или букварь мира (1774). Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1, 411‒450.). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973l). Симфоніа, нареченная Книга Асхань о познаніи самого себе (після 1771 р.). Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1, 201‒262). Наукова думка.

Слюсаревський М.М., Гуменюк О.І., Дворник М.С., Черниш Л.П. (2019). Соціальна ситуація в Україні: особливості відображення трансформаційних процесів у громадській думці (2014‒2018): довідник. Київ, Талком.

Соціологічні дослідження в молодіжній роботі (2021). Навчально-методичний посібник для фахівців, які працюють з молоддю. Київ: ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики».

Bryman, Alan, & Bell, Edward. (2018). Social Research Methods. Oxford University Press.

Thompson, Karl (2016). Research Methods in Sociology – An Introduction – ReviseSociology. https://revisesociology.com/2016/01/03/research-methods-sociology.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.