Використання політичної карикатури кінця ХІХ-початку ХХ ст. на уроках історії як засіб формування медіаграмотності учнів
PDF
HTML

Ключові слова

політична карикатура
інформаційна війна
формування медіаграмотності учнів
урок історії

Як цитувати

Мороз, П., & Мороз, І. (2023). Використання політичної карикатури кінця ХІХ-початку ХХ ст. на уроках історії як засіб формування медіаграмотності учнів. Український Педагогічний журнал, (4), 184–194. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-184-194

Анотація

У статті висвітлюються особливості використання політичних карикатур на уроках історії та розкривається їх роль в інформаційних війнах напередодні та в часи Першої світової війни. На думку авторів, використання політичної карикатури в освітньому процесі є одним з найефективніших засобів формування медіаграмотності в здобувачів освіти, що в умовах широкомасштабної агресії Росії проти України є вкрай важливим завданням шкільної історичної освіти.
Авторами проаналізовано праці, присвячені розкриттю особливостей політичної карикатури як засобу ведення інформаційних війн напередодні/в період Першої світової війни; науково-педагогічні розвідки з методики використання карикатури на уроках історії. Досліджено особливості політичної карикатури як історичного джерела. Встановлено домінантні теми політичних карикатур в окреслений історичний період. Розглянуто образи, сюжети та персонажі політичних карикатур, їх семантичне значення.
Проаналізувавши методичні підходи до використання політичних карикатур як історичного джерела, автори пропонують алгоритм їх інтерпретації та аналізу. Методична цінність карикатур, на їх думку, в тому, що вони створюють яскравий образ, коротко і яскраво резюмують суть історичного чи суспільного явища або події. У статті подано зразки дослідницьких завдань з аналізу політичних карикатур означеного періоду.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми використання політичної карикатури як засобу формування медіаграмотності здобувачів загальної середньої освіти. На думку авторів, подальшого дослідження потребує дослідження карикатури як важливого візуального інструмента формування громадської думки в інші історичні періоди.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-184-194
PDF
HTML

Посилання

Бакка, Т., Волошенюк, О., Гуменюк, Л., Євтушенко, Р., Мелещенко, Т., Мокрогуз, О., & Потапова, В. (2016). Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін . Центр вільної преси, Академія вільної преси.

В умовах війни медіаграмотність повинна стати необхідним і обов’язковим елементом повсякденного життя. (2022, 4 липня). Урядовий портал. https://www.kmu.gov.ua/news/v-umovah-vijni-mediagramotnist-povinna-stati-neobhidnim-i-obovyazkovim-elementom-povsyakdennogo-zhittya

Власюк, А. (2015). Антиросійська політична карикатура в Україні як засіб пропаганди у період військового протистояння на Сході України у 2014‒2015 роках. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. 7‒8 (6), 9–13.

Ковінько, К. (2012). Жанр політичної карикатури: функціональні, дискурсивні та стилістичні особливості. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 70. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. (70), 96–101.

Комаров, Ю. (2004). Запам’ятовується назавжди! (З практики використання політичних карикатур у шкільному викладанні історії). Історія в школах України, (1), 15–20.

Куцик, Р. (2017). Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній південно-західного краю у 1914–1917 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, (47), 86–91.

Маєвський, О. (2018). Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в Україні 1939–1945 рр. Інститут історії України НАН України.

Малієнко, Ю. (2019). Теоретичні засади візуалізації змісту підручників з історії для старшої школи у контексті компетентнісного навчання. Проблеми сучасного підручника, (23), 149 161.

Мороз, П., & Мороз, І. (2018). Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі: методичний посібник. ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».

Мороз, П. (2022). Розкриття ролі карикатур в інформаційних війнах ХХ – початку ХХІ ст. засобами шкільного підручника історії. У Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу . Київ: Педагогічна думка, 295–299.

Мороз, П., Мороз, І., & Власов, В. (2021). Історія України в джерелах. ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».

Питльована, Л. Ю. (2014). Антибританська політична карикатура у Німеччині як засіб пропаганди у період Першої світової війни. Вісник Національного університету "Львівська політехніка", (784), 76–84.

Питльована, Л. Ю., & Бураков, Я. Ю. (2019). УКРАЇНА, РОСІЯ І СВІТОВА БЕЗПЕКА У КАРИКАТУРІ ДЕРІЛА КЕЙГЛА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСУ CAGLE CARTOONS. Військово-науковий вісник, (31), 206–224.

Пометун, О., & Фрейман, Г. (2007). Методика навчання історії в школі. Генеза.

Почепцов, Г. (2013). Смислові та інформаційні війни. Інформаційне суспільство, (18), 21–27.

Семотюк, О. (2015). Українсько-російська війна у політичних карикатурах США, ФРН та України: досвід кількісного і якісного аналізу. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, (5 (23)), 251–261.

Філатова, М. (2014). Політична карикатура Джеймса Гіллрея (1757‒1815) з колекції Харківського художнього музею. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура, (3), 96–101.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.