Застосування онлайн-дошки Miro в закладах загальної середньої освіти в умовах змішаного навчання
PDF
HTML

Ключові слова

змішане навчання
заклади загальної середньої освіти
дистанційне навчання
онлайн-дошка Miro

Як цитувати

Малихін, О. ., Арістова, Н. ., & Рогова, В. . (2023). Застосування онлайн-дошки Miro в закладах загальної середньої освіти в умовах змішаного навчання. Український Педагогічний журнал, (1), 52–58. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-52-58

Анотація

У статті розглядаються питання реалізації змішаного формату навчання в закладах загальної середньої освіти з використанням електронних засобів навчання загалом та застосуванням онлайн-дошки Miro зокрема. Змішаний формат передбачає елементи електронного навчання (електронних інформаційних та освітніх ресурсів, інформаційних і телекомунікаційних технологій) за умови збереження загальних принципів традиційного освітнього процесу. Водночас поєднання технологій може здійснюватися як на рівні окремої теми, дисципліни, так і на рівні освітньої програми в цілому.
Значну увагу приділено розгляду дидактичного потенціалу онлайн-дошки Miro як робочого простору з низкою навчальних функцій. Проаналізовано переваги використання онлайн-дошки Miro задля забезпечення ефективності змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти та досліджено можливості її використання для розвитку взаємодії учнів під час виконання групових завдань.
Зроблено висновок, що онлайн-дошка Miro сприяє розвитку творчих здібностей учнів у межах упровадження проблемно-орієнтованого та проєктного навчання. Спільні види роботи та інтерактивна взаємодія учнів в умовах дистанційного навчання зумовлюють продуктивність засвоєння знань, розвиток різноманітних видів мислення та стимулюють пізнавальну активність. Сервіси віртуальної дошки є ефективним інструментом для організації освітнього процесу як у синхронному, так і в асинхронному форматах навчання. Онлайн-дошка Miro є засобом забезпечення ефективності й результативності змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти, який уможливлює продуктивну організацію активної взаємодії учнів і вчителів в освітньому процесі, результати якої зберігаються у хмарному середовищі й можуть бути доступними в зручний час за відповідним покликанням. Онлайн-дошка Miro дає змогу покращити інтерактивну взаємодію між учнями, забезпечити зворотний зв’язок, заохотити їх до творчої співпраці, сприяє розвитку проєктної діяльності учнів, умінь планувати й аналізувати свою діяльність. Перспективу подальших наукових досліджень убачаємо в урізноманітненні форм організації змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти засобами інформаційних технологій.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-52-58
PDF
HTML

Посилання

Арістова, Н. O. (2021). Дидактичні засади індивідуалізації навчання в умовах змішаної форми організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти: методологія дослідження. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік. Київ: Педагогічна думка, 31–33.

Бугайчук, К. Л. (2016). Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання, 54(4), 1–18.

Кузьменко, О., Лісова, Ю., & Новік К. (2022). Використання освітнього потенціалу онлайн-дошок в аспекті розвитку діалогічного мовлення учнів. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 49(1), 270–279.

Кухаренко, В. М. (2015). Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті, 24, 53–67.

Малихін, О. В. (2010). Інформаційно-навчальне середовище як засіб ефективної організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 3, 33–38.

Малихін, О. В., Ковальчук, В. І., Арістова, Н. О., Попов, Р. А., & Гриценко, І. С. (2017). Стратегії інтенсифікації вищої гуманітарної освіти в Україні та країнах ЄС: монографія. Київ: НУБіП України.

Малихін, О., & Рогова, В. (2023). Сучасний підручник і його роль в умовах змішаного навчання. Проблеми сучасного підручника, 29, 117–124. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-117-124.

Малихін, О., Арістова, Н., & Рогова, В. (2022). Мінімізація освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану: Змішане навчання. Український педагогічний журнал, 3, 68–75. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-68-76

Про затвердження Положення про дистанційне навчання (2013). Офіційний вебпортал парламенту України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text

Топузов, О. М., Малихін, О. В., & Опалюк, Т. Л. (2018). Педагогічна майстерність: розвиток професійно-педагогічної адаптивності та соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Київ: Педагогічна думка.

Bonk, C. J., Graham, C. R., Cross, J., & Moore, M. G. (2006). The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. Pfeiffer.

Majumdar, A. Blended Learning: Different combinations that work. (б. д.). Corporate Learning Management System and Custom eLearning Solutions | G-Cube. http://www.gc-solutions.net/blog/blended-learning-different-combinations-that-work/

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.