№ 1 (2023)
Весь випуск
PDF

Наукові статті

Олег Топузов, Микола Головко, Олена Локшина
5-13
Освітні втрати в період воєнного стану: проблеми діагностики та компенсації
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-5-13
PDF HTML
Наталя Воєвутко
14-24
Європейська політика освітньої інтеграції українських дітей з міграційною біографією: досвід Республіки Кіпр
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-14-24
PDF HTML
Сергій Рудишин
25-42
Психолого-педагогічні особливості наукового екологічного дискурсу
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-25-42
PDF (English) HTML (English)
Ганна Дем’янчук, Наталія Станкевич
43-51
Розвиток творчих здібностей особистості у процесі змішаного навчання на основі педагогіки партнерства
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-43-51
PDF HTML
Олександр Малихін, Наталія Арістова, Віра Рогова
52-58
Застосування онлайн-дошки Miro в закладах загальної середньої освіти в умовах змішаного навчання
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-52-58
PDF HTML
Світлана Алєксєєва
59-65
Особливості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення: сучасні онлайн-ресурси
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-59-65
PDF HTML
Тамара Пушкарьова, Марія Коваль-Мазюта
66-74
Проблеми формування освітнього простору об’єднаної територіальної громади сільської місцевості
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-66-74
PDF HTML
Петро Саух
75-84
Філософсько-педагогічна думка України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: особливості парадигмальних зрушень
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-75-84
PDF HTML
Наталія Бакуліна
85-95
Провідні ідеї лінгводидактичної спадщини І. П. Ґудзик у контексті дидактики багатомовності
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-85-95
PDF HTML
Валерій Редько
96-111
Технологія компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів закладів загальної середньої освіти засобами мовленнєвих ситуацій
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-96-111
PDF HTML
Лілія Рябовол, Тетяна Ремех
112-121
Системний аналіз оновленої навчальної програми «Основи правознавства» (9 клас)
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-112-121
PDF HTML
Наталія Димань, Олена Данілова, Єлизавета Бадран
122-127
Інтерактивні прийоми викладання української мови як іноземної: від теорії до практики
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-122-127
PDF HTML
Олена Гриценко, Оксана Копчак
128-132
Аналіз переваг та недоліків застосування інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх лікарів
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-128-132
PDF HTML
Надія Павловська, Юрій Павловський
133-140
Особливості вивчення основ електротехніки на заняттях з технологій в умовах дистанційного навчання
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-133-140
PDF HTML
Надія Стецула, Леонід Оршанський
141-151
Практичні аспекти методики підготовки майбутніх учителів до формування екологічної компетентності учнів на уроках географії
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-141-151
PDF HTML