Проблеми формування освітнього простору об’єднаної територіальної громади сільської місцевості
PDF
HTML

Ключові слова

об’єднана територіальна громада
управління освітою в сільській місцевості
освітня система
системні ризики

Як цитувати

Пушкарьова, Т. ., & Коваль-Мазюта, М. . (2023). Проблеми формування освітнього простору об’єднаної територіальної громади сільської місцевості. Український Педагогічний журнал, (1), 66–74. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-66-74

Анотація

Здійснювана в Україні децентралізація владних структур у той або інший спосіб передбачає надання повноважень, ресурсного забезпечення та достатньої самостійності новітнім інституціям місцевого самоврядування – управлінським структурам об’єднаних територіальних громад у містах і в сільській місцевості за виконання серед усіх інших обов’язків функції надання доступних та якісних освітніх послуг у відповідності до державних освітніх стандартів.
Видавалося б, що за умови переходу владних повноважень до об’єднаних територіальних громад з їх автономними повноваженнями стосовно організації освітньої діяльності, навчально-виховний процес буде повноцінно наближеним до місцевих традицій та уподобань. Водночас залишається недостатньою мірою вирішеною проблема інституціонального супроводу освітньої діяльності органами місцевого самоврядування. У такий спосіб виходить, що, з одного боку, об’єднані територіальні громади наділили незнаними до того повноваженнями, а, з іншого боку, державні інститути не встигли забезпечити органи місцевого самоврядування методичним набором легітимних нормативно-правових норм і стандартів. Накреслена проблематика загострюється іще й тим, що одночасно з передачею об’єднаним територіальним громадам функцій з управління освітою, держава покладає на їх регіональні структури обов’язки стосовно забезпечення охорони здоров’я, комунального обслуговування, соціального захисту, спорту, культури, працевлаштування тощо. Позначені функції є звичними для міських об’єднаних територіальних громад, проте через брак досвіду, фінансів і кваліфікованих спеціалістів об’єднані територіальні громади сільської місцевості мають застереження та запитання організаційного та методичного характеру.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-66-74
PDF
HTML

Посилання

Білодід, І.К. (ред). (1971). Словник української мови: в 11 т. Т. 2: Г-Ж. Київ: Наукова думка.

Білодід, І.К. (ред). (1974). Словник української мови: в 11 т. Т. 5: Н-О. Київ: Наукова думка.

Дзвінчук, Д.І. (2018). Основні вектори розробки та реалізації освітньої політики в контексті політики децен-тралізації в Україні. Гуманітарний вісник ЗДІА. Вип. 72. 125–136.

Застрожнікова, І.В. (2019). Принципи децентралізації в управління освітою Науковий вісник: Державне управління. 2. 59–65.

Клокар, Н.І., Науменко, Г.Г., Гунько, Л.В. (2017). Освіта в об’єднаних територіальних громадах: нові підходи до управління в умовах децентралізації. Рідна школа. 11. 27–31.

Кристопчук, Т.Є. (2016). Особливості децентралізації управління освітою: досвід європейських країн. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. 2. 108–117.

Лопушинський, І., Ковнір, О. (2017). Стан та перспективи реформування освіти в умовах децентралізації лади в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 1. http: elzbirn-du.at.ua/2017_1/27.pdf.

Макарова, В.В. (2017). Вплив суб’єктного фактора на формування усталеної структури системи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип.13. Ч. 2. 13–17. http: www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua.

Мелешко, В. (2018). Особливості управління опорними закладами освіти в умовах децентралізації. Педагогічна освіта: теорія і практика. 25. Т. 1. 113–120.

Мельничук, О.С. (ред.). (1985). Словник іншомовних слів. Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії.

Пехник, А. В. Кройтор, А.В., Завгородня, Ю.В. (2019). Теорія ризику: історія та сучасні підходи. Актуальні проблеми політики. 63. 33–47.

Пушкарьова, Т.О. (2021). Актуальні питання децентралізації управління освітою у контексті положень теорії ризику. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформації в сучасному освітньому просторі: глибинні аспекти розвитку освіти». Суми: ТОВ НВП «Росток А. Т.В.». 26–31.

Сидоренко, В.В. (2018). Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні. Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» Запоріжжя (14–21 травня 2018 р.). http:/drive.google.com/file/d/view.

Тарасенко, Н. (2020). Децентралізація освіти в Україні: плани, проблеми, перспективи. http://xn‑80aidiauz.xn.-80ao2a3f.xn-j1amh/160.

Устенко, О.Л. (1997). Теорія економічного ризику: монографія. Київ: МАУП.

Юрчук, Л. (2009). Тенденції децентралізації управління освітою в Україні. Вісник національної академії державного управління при Президентові України. 4. 276–283.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.