Особливості вивчення основ електротехніки на заняттях з технологій в умовах дистанційного навчання
PDF
HTML

Ключові слова

технології
основи електротехніки
віртуальна лабораторія
симулятори
моделювання

Як цитувати

Павловська, Н. ., & Павловський, Ю. . (2023). Особливості вивчення основ електротехніки на заняттях з технологій в умовах дистанційного навчання. Український Педагогічний журнал, (1), 133–140. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-133-140

Анотація

У статті розглянуто особливості вивчення основ електротехніки в гімназіях і ліцеях на заняттях з трудового навчання та технологій в умовах дистанційного навчання. Обґрунтовано необхідність оновлення змісту електротехнічних робіт у контексті переходу від навчального предмету «Трудове навчання» до предмету «Технології» у проєкті Нової української школи та з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки та соціально-економічних відносин в Україні. Проблему засвоєння учнями нових знань, умінь і навичок з основ електротехніки в умовах дистанційного навчання запропоновано вирішувати за допомогою програмно-апаратних комплексів: дистанційних або віртуальних лабораторій типу Multisim, Phet, Electronics Workbench, LabVIEW тощо.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-133-140
PDF
HTML

Посилання

Гриневич Л. М., Морзе Н. В., Бойко М. А., (2020). Наукова освіта як основа формування інноваційної компетентності в умовах цифрової трансформації суспільства. Інформаційні технології і засоби навчання. 77 (3). 1–26.

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., (2002). Інформаційно-кумунікативні технології в навчальному процесі: посібник [для пед. працівників і студ. пед. навч. закл.]. Вінниця: ДОВ «Вінниця».

Дідик, А., (2018). Використання інтерактивних методів при викладанні курсу «Електротехніка та електроніка» для майбутніх педагогів професійної освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Сер. Педагогічна. 24. 100–102.

Дущенко О. С., (2021) Сучасний стан цифрової трансформації освіти. Фізико-математична освіта. 2 (28). 40–45.

Загиряк С. К., (2012). Використаня комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання. Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень: збірник наукових праць. 3. 44–47.

Капустянский Р. А., (1970). Формування елементарних знань та умінь з електротехніки в учнів 5-го класу. Методика трудового навчання. 5. С. 70–84.

Кучеренко М. Є., Щерба А. А., (2005). Комп’ютерні технології в електротехніці та електроніці: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка та основи електроніки» з використанням програми схемотехнічного моделювання Electronics Workbench. Київ: НТУУ «КПІ».

Маланчук, Є.З. та ін. (2018). Моделювання та аналіз цифрових схем. Підручник. Рівне: НУВГП.

Медведенко Б. І., (2015). Основи електроніки. Навчальний посібник на базі програми схемотехічного моделювання «MULTISIM». Київ: Національний політехнічний університет України «КПІ».

Павловський Ю. В., (2022). Проблеми викладання курсу електротехніки в педагогічному виші для майбутніх фахівців з технологій. Український педагогічний журнал. 2. 125–130.

Петрицин, І.О., (2017). Застосування комп’ютерного моделювання у процесі електротехнічної підготовкимайбутнього вчителя технологій. Молодь і ринок. 1 (144). 60–64.

Пригодій М. А., (2009). Проблеми профільного навчання з електротехніки в загальноосвітніх навчальних закладах: монографія. Чернігів: ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка.

Тхоржевський Д. О., (1978). Уроки технічної праці в 5 класі. Київ: Радянська школа.

Тхоржевський Д. О., (1986). Актуальні проблеми підготовки вчителя загальнотехнічних дисциплін. Київ: Вища школа.

Шишкін, Г.О., (2014). Методична система формування інтегрованих знань з фізики в процесі підготовки

вчителів технологій. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.