Підготовка майбутніх адміністраторів сфери підприємництва у закладі професійної (професійно-технічної) освіти
PDF
HTML

Ключові слова

модель управління
заклад професійної (професійно-технічної) освіти
управління підготовкою фахівців
підготовка майбутніх адміністраторів

Як цитувати

Уклеїна, Л. . (2023). Підготовка майбутніх адміністраторів сфери підприємництва у закладі професійної (професійно-технічної) освіти. Український Педагогічний журнал, (3), 101–113. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-101-113

Анотація

У статті охарактеризовано організацію проведення експериментальної роботи, доведено ефективність моделі управління підготовкою майбутніх адміністраторів сфери підприємництва у ЗП(ПТ)О шляхом представлення результатів дослідження та наведено методичні рекомендації щодо практичного її впровадження в освітню практику.
Метою дослідження є розробка та апробація моделі управління підготовкою майбутніх адміністраторів.
Педагогічний експеримент було здійснено у період з 2018 до 2021 рік включно. Він містив три взаємозумовлених та повязаних етапи: констатувальний, формувальний, узагальнювальний. До проведення експериментального дослідження було залучено однаковий кількісно-якісний склад респондентів з урахуванням стажу роботи, кваліфікації, форми навчання, що забезпечило вичерпне відображення генеральної сукупності, сформувало вибіркову сукупність та забезпечило її репрезентативність для проведення статистичної обробки даних.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-101-113
PDF
HTML

Посилання

Аблєєва, І. (2020). SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств: конспект лекцій. Суми: Сумський державний університет.

Бочковський, А. (2016). Теоретичні аспекти універсалізації оцінки професійного ризику в системах управління охороною праці. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 14, 134-151.

Булах, І. (2006). Створюємо якісний тест: навчальний посібник. Київ: Майстер-клас.

Бурау, Н., Антьонюк, В., Півторак, Д. (2021). Методологія наукових досліджень у галузі: практикум. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Гончаренко, С. (2008). Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям. Київ-Вінниця.

Даниленко, Л. Карамушка, Л. (2003). Освітній менеджмент: Навчальний посібник. Шкільний світ.

Кремень, В. (2008). Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер.

Куницька, О. (2017). Використання методу аналітичної ієрархії (методу Сааті). Науково-технічний збірник «Національного транспортного університету». 1(37), 184.

Малюта, Л. (2016). Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : навчальний посібник. Тернопіль: ФОП Паляниця В.

Панченко, Л. (2018). Математичні та статистичні методи аналізу соціологічної інформації: Практикум. Київ: КПІ ім. І.Сікорського.

Підласий, І. (1998). Діагностика та експертиза педагогічних проектів : навчальний посібник. Київ.

Ренькас, Б. (2009). Внутрішнє середовище загальноосвітнього навчального закладу як предмет управлінського аналізу. Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. 47, 176—179.

Рябова, З. В. (2017). Маркетинг і логістика освітніх послуг. Адаптивне управління: теорія і практика: Електронне наукове фахове видання, серія «Педагогіка», 4 (6). http://am.eor.by.

Сергеєва, Л. М., Микитюк, С.М. (2022). Впровадження моделі розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики. Наукові записки малої академії наук: Збірник наукових праць. 1(23), 101‒109.

Сергеєва, Л.М., Стойчик, Т.І. (2020). Конкурентоздатність як умова професійного становлення фахівців: монографія. Дніпро: Журфонд.

Сисоєва, С. (2017). Міждисциплінарні педагогічні дослідження в контексті розвитку освітології. Освітологія, 6, 26 — 30

Староста, В., Товканець, Г. (2015). Методологія та методи науково-педагогічних досліджень: навчально-методичний посібник. Мукачево: МДУ.

Хриков, Є. (2017). Методологія педагогічного дослідження: монографія. Харків.

Чайченко, Н., Семеног, О., Артюшкіна, Л., Рудь, О. (2015). Науково-педагогічне дослідження: навчальний посібник для магістрантів Суми: СОІППО.

Bray, M. (2003). Comparative Education in the Era of Globalisation: Evolution, Mission and Roles. Policy Futures in Education. 1 (2), 209 — 224.

Mitter W. (2009). Comparative Education in Europe. International Handbook of Comparative Education. Part One. Editors Robert Cowen and Andreas M. Kazamias. London — New York: Springer Dordrecht Heidelberg, 87—98.

Phillips, D. (2006). Comparative Education: Method. Research in Comparative and International Education. 1 (1), 301—319.

Аблєєва, І. (2020). SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічного стану підприємств: конспект лекцій. Суми: Сумський державний університет.

Бочковський, А. (2016). Теоретичні аспекти універсалізації оцінки професійного ризику в системах управління охороною праці. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 14, 134-151.

Булах, І. (2006). Створюємо якісний тест: навчальний посібник. Київ: Майстер-клас.

Бурау, Н., Антьонюк, В., Півторак, Д. (2021). Методологія наукових досліджень у галузі: практикум. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Гончаренко, С. (2008). Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям. Київ-Вінниця.

Даниленко, Л. Карамушка, Л. (2003). Освітній менеджмент: Навчальний посібник. Шкільний світ.

Кремень, В. (2008). Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер.

Куницька, О. (2017). Використання методу аналітичної ієрархії (методу Сааті). Науково-технічний збірник «Національного транспортного університету». 1(37), 184.

Малюта, Л. (2016). Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : навчальний посібник. Тернопіль: ФОП Паляниця В.

Панченко, Л. (2018). Математичні та статистичні методи аналізу соціологічної інформації: Практикум. Київ: КПІ ім. І.Сікорського.

Підласий, І. (1998). Діагностика та експертиза педагогічних проектів : навчальний посібник. Київ.

Ренькас, Б. (2009). Внутрішнє середовище загальноосвітнього навчального закладу як предмет управлінського аналізу. Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. 47, 176—179.

Рябова, З. В. (2017). Маркетинг і логістика освітніх послуг. Адаптивне управління: теорія і практика: Електронне наукове фахове видання, серія «Педагогіка», 4 (6). http://am.eor.by.

Сергеєва, Л. М., Микитюк, С.М. (2022). Впровадження моделі розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики. Наукові записки малої академії наук: Збірник наукових праць. 1(23), 101‒109.

Сергеєва, Л.М., Стойчик, Т.І. (2020). Конкурентоздатність як умова професійного становлення фахівців: монографія. Дніпро: Журфонд.

Сисоєва, С. (2017). Міждисциплінарні педагогічні дослідження в контексті розвитку освітології. Освітологія, 6, 26 — 30

Староста, В., Товканець, Г. (2015). Методологія та методи науково-педагогічних досліджень: навчально-методичний посібник. Мукачево: МДУ.

Хриков, Є. (2017). Методологія педагогічного дослідження: монографія. Харків.

Чайченко, Н., Семеног, О., Артюшкіна, Л., Рудь, О. (2015). Науково-педагогічне дослідження: навчальний посібник для магістрантів Суми: СОІППО.

Bray, M. (2003). Comparative Education in the Era of Globalisation: Evolution, Mission and Roles. Policy Futures in Education. 1 (2), 209 — 224.

Mitter W. (2009). Comparative Education in Europe. International Handbook of Comparative Education. Part One. Editors Robert Cowen and Andreas M. Kazamias. London — New York: Springer Dordrecht Heidelberg, 87—98.

Phillips, D. (2006). Comparative Education: Method. Research in Comparative and International Education. 1 (1), 301—319.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.