№ 3 (2023)
Весь випуск
PDF

Наукові статті

Олег Топузов, Антоніна Данко
5-12
Система освітнього партнерства закладу загальної середньої освіти України в умовах війни
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-5-12
PDF HTML
Марина Чикалова, Наталія Юхно
13-22
Особливості освітнього процесу в умовах повномасштабних бойових дій
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-13-22
PDF HTML
Олександра Котеньова, Марія Максименко
23-31
Правове забезпечення ефективного управління закладом загальної середньої освіти в умовах воєнного часу
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-23-31
PDF HTML
Тоншенг Жао, Вей Чжан
32-36
Способи популяризації науки в цифровому просторі
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-32-36
PDF (English) HTML (English)
Оксана Максименко
37-53
Проблема управління шкільною освітою у науковому полі Норвегії
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-37-53
PDF HTML
Микола Головко
54-62
Концепція базової фізичної освіти: основні положення та умови реалізації
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-54-62
PDF HTML
Юрій Жук, Лідія Ващенко, Світлана Науменко
63-78
Експериментальне дослідження сформованості каузального мислення здобувачів загальної середньої освіти
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-63-78
PDF HTML
Антоніна Гривко
79-92
Вивчення уявлень учителів про власну медіа-інформаційну грамотність
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-79-92
PDF HTML
Зоя Шарлович
93-100
Розвиток професійної майстерності спеціалістів медсестринства через організацію післядипломного освітнього процесу
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-93-100
PDF HTML
Лілія Уклеїна
101-113
Підготовка майбутніх адміністраторів сфери підприємництва у закладі професійної (професійно-технічної) освіти
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-101-113
PDF HTML
Ольга Христенко
114-122
Духовність і тілесність людини в контексті системи цінностей майбутніх медиків
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-114-122
PDF HTML
Тамара Пушкарьова
123-131
Феномен декаплінгу як важлива умова організації сталого розвитку національної системи освіти
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-123-131
PDF HTML
Тетяна Підгорна, Ігор Твердохліб
132-143
Особливості підготовки майбутніх учителів до впровадження інтегративного підходу в освітній процес
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-132-143
PDF HTML
Дмитро Пузіков
144-154
Технологія прогнозування і проєктування варіативного складника освітньої програми гімназії та/або ліцею у процесі внутрішньошкільної науково-методичної роботи
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-144-154
PDF HTML
Віталій Кучер, Тетяна Рожнова
155-162
Застосування інновацій у процесі організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти в умовах магістратури
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-155-162
PDF HTML
Раїса Мартинова
163-174
Лінгводидактичні праці сучасних науковців з історії розвитку методики навчання іноземних мов як самостійної науки
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-163-174
PDF HTML
Данило Зварич
175-186
Історіографія впровадження та розвитку дистанційного навчання і його основні види
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-175-186
PDF HTML
Валерій Редько
187-196
Освітнє іншомовне комунікативне середовище як засіб інтегрованого формування в учнів гімназії механізмів спілкування і ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-187-196
PDF HTML
Надія Бібік
197-204
Гра в навчанні молодших школярів: варіативність підходів до застосування
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-197-204
PDF HTML
Петро Мороз, Ірина Мороз
205-216
Особливості конструювання та використання інтегрованих завдань на уроках інтегрованого курсу «Досліджуємо історію і суспільство. 5–6 класи»
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-205-216
PDF HTML
Світлана Скворцова, Катерина Нєдялкова
217-226
Методичні підходи, реалізовані у підручнику з математики для учнів 6 класів (за підручником «Математика. 6 клас» Світлани Скворцової та Катерини Нєдялкової)
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-217-226
PDF HTML
Ксенія Гавриленко, Олександр Приходько, Олександра Шеметенко
227-234
Застосування ментальних карт як засобу візуалізації та категоризації понять на заняттях медичної біології
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-227-234
PDF HTML
Михайло Яковчук
235-245
Навчання іншомовного монологічного мовлення учнів 7–9 класів гімназій з використанням компетентнісно орієнтованих технологій
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-235-245
PDF HTML