Методичні підходи, реалізовані у підручнику з математики для учнів 6 класів (за підручником «Математика. 6 клас» Світлани Скворцової та Катерини Нєдялкової)
PDF
HTML

Переглядів анотації: 125

Ключові слова

навчання через дослідження
інтегрований підхід
проєктне навчання
ключові компетентності
підручник

Як цитувати

Скворцова, С. ., & Нєдялкова, К. . (2023). Методичні підходи, реалізовані у підручнику з математики для учнів 6 класів (за підручником «Математика. 6 клас» Світлани Скворцової та Катерини Нєдялкової). Український Педагогічний журнал, (3), 217–226. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-217-226

Анотація

У статті презентовано методичні підходи, реалізовані у підручнику з математики Світлани Скворцової та Катерини Нєдялкової для учнів 6 класів закладів загальної середньої освіти. Підручник у двох частинах структуровано за розділами; зміст розділів розгортається через систему уроків, кожен із яких розкриває певну тему. У такий спосіб реалізовано авторську динаміку подання змісту через нарощування рівня складності, тобто відтворюється рух по спіралі. Розділи завершуються рубриками «Перевіряємо свої досягнення» – аналогом діагностичної роботи, і «Навчальний проєкт», на який відведено окремий урок. Автори розгортають зміст матеріалу з урахуванням психолого-педагогічних засад навчання математики, зважаючи на особливості дітей цифрового покоління, зокрема на кліповість їхнього мислення. Навчальний матеріал подається невеличкими порціями, нові змістові одиниці «вплетені» у зміст дослідницьких завдань, що забезпечує навчання через дослідження за відсутності теоретичних параграфів. Натомість теоретична інформація узагальнена та структурована у вигляді таблиць, пам’яток, блок-схем. Тренувальні завдання диференційовано за трьома рівнями складності. Задачний матеріал, у поєднанні з теоретичним підґрунтям, забезпечують формування предметної математичної і ключових компетентностей, що своєю чергою реалізує інтегрований підхід. Проєктне навчання втілюється через виконання школярами проєктів різної тематики: «Поглиначи часу», «Волонтерська діяльність», «Подорож річками України», «Український борщ», «Золотий перетин», «Подорож повітряним океаном», «Зелений одяг планети», «Світ професій і математика». Інновацією підручника є оновлені сюжети задач, у яких ураховано досягнення науки й техніки – сонячна та вітряна генерація електрики, електричні таксі, дрони, швидкісні потяги тощо. Також за рахунок сюжетів задач активно формується екологічна та культурна компетентність, підприємливість та фінансова грамотність. Отже, підручник створено на засадах Концепції Нової української школи.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-217-226
PDF
HTML

Посилання

Істер, О. (2022). Математика: підруч. для 5 кл. закладів загал. серед. освіти. Київ, Генеза.

Скворцова, С. О. Нєдялкова, К. В. (2023). Математика: підручн. для 6 класу закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.). Харків, Ранок.

Скворцова, С. О., Тарасенкова, Н. А. (2021). Математика перший цикл, 5–6 рік навчання. Модельна програма. Харків, Ранок.

Тарасенкова, Н. А., Богатирьова, І. М., Коломієць, О. М., Сердюк, З. О., Рудницька, Ю. В. (2022). Математика: підруч. для 5 кл. закладів загал. серед. освіти. Київ, Оріон.

Skvortsova S., Symonenko T., Nichugovska L., Romanyshyn R. (2021). Clip thinking of modern pupils / students: observations of teachers of Ukraine, ICERI2021 Proceedings, pp. 2223‒2230. doi: 10.21125/iceri.2021.0562

Ister, O. (2022). Matematyka: pidruch. dlia 5 kl. zakladiv zahal. sered. osvity. Kyiv, Heneza. (in Ukrainian).

Skvortsova, S. O. Niedialkova, K. V. (2023). Matematyka: pidruchn. dlia 6 klasu zakl. zahal. sered. osvity (u 2-kh ch.). Kharkiv, Ranok. (in Ukrainian).

Skvortsova, S. O., Tarasenkova, N. A. (2021). Matematyka pershyi tsykl, 5–6 rik navchannia. Modelna prohrama. Kharkiv, Ranok. (in Ukrainian).

Tarasenkova, N. A., Bohatyrova, I. M., Kolomiiets, O. M., Serdiuk, Z. O., Rudnytska, Yu. V. (2022). Matematyka : pidruch. dlia 5 kl. zakladiv zahal. sered. osvity. Kyiv, Orion. (in Ukrainian).

Skvortsova S., Symonenko T., Nichugovska L., Romanyshyn R. (2021). Clip thinking of modern pupils / students: observations of teachers of Ukraine, ICERI2021 Proceedings, pp. 2223‒2230. doi: 10.21125/iceri.2021.0562 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.