Навчання іншомовного монологічного мовлення учнів 7–9 класів гімназій з використанням компетентнісно орієнтованих технологій
PDF
HTML

Ключові слова

монологічне мовлення
комунікативні функції
мовленнєві уміння та навички
компетентнісно орієнтоване навчання

Як цитувати

Яковчук, М. . (2023). Навчання іншомовного монологічного мовлення учнів 7–9 класів гімназій з використанням компетентнісно орієнтованих технологій. Український Педагогічний журнал, (3), 235–245. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-235-245

Анотація

У статті обґрунтовано методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного монологічного спілкування німецькою мовою учнів 7–9 класів. Визначено, що основним завданням навчання монологічного мовлення в цих класах є удосконалення навичок й умінь іншомовного спілкування. З’ясовано, що навчання монологічного мовлення, як продуктивного процесу, вимагає від учнів уміння не лише описувати та порівнювати предмети і явища, розповідати про почуте, побачене, прочитане, а й використовувати елементи аргументації та міркування. Схарактеризовано комунікативні функції монологічного мовлення, проаналізовано тематику і вимоги чинних модельних навчальних програм та окреслено уміння в монологічному мовленні, які мають демонструвати учні за результатами навчання в 7–9 класах. З’ясовано, що монологічне мовлення на цьому етапі навчання відзначається певними комунікативними, психологічними та лінгвістичними особливостями, які вчитель повинен активно враховувати. Автором запропоновано комплекс вправ і завдань для навчання монологічного мовлення в 7–9 класах гімназій. Основні концепти проведеного дослідження були апробовані автором у власній педагогічній діяльності.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-235-245
PDF
HTML

Посилання

Навчальні програми з іноземних мов. 5–9 класи: наказ МОН України від 12 червня 2017 р. № 804. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf/ 804/17

Пасічник, О. С. (2020). Формування в учнів основної школи умінь аргументованого усного мовлення засобами проєктної діяльності. Іноземні мови в школах України, 4, 15–18.

Редько, В. Г., Полонська, Т. К., Басай, Н. П. та ін. (2013). Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник. Київ: Педагогічна думка.

Редько, В. Г., Шаленко, О. П., Сотникова, С.І. та ін. (2021). Модельна навчальна програма Іноземна мова. 5–9 класи» для закладів загальної середньої освіти. Рекомендовано МОН України: наказ від 12.07.2021 р. № 795. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20306 serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Inozemni.movy.5-9-kl/Inoz.mov.5-9-kl.Redko.ta.in.14.07.pdf

Редько, В.Г. (ред.) (2022). Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій: методичний посібник. Київ : Педагогічна думка.

Сокол, І. А. (2008). Проєкт як метод реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови. Іноземні мови в школі, 1, 16–21.

Сотникова, С. І. (2017). Німецька мова (9-й рік навчання): підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Харків: Ранок.

Холод, І.В. (уклад.) (2018). Методика викладання англійської мови: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Умань: Візаві.

Buchbіnder V. A., Strauß, W. H. (1896). Grundlagen der Methodik des Fremdsprachenunterrichts. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1.

Навчальні програми з іноземних мов. 5–9 класи: наказ МОН України від 12 червня 2017 р. № 804. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf/ 804/17

Пасічник, О. С. (2020). Формування в учнів основної школи умінь аргументованого усного мовлення засобами проєктної діяльності. Іноземні мови в школах України, 4, 15–18.

Редько, В. Г., Полонська, Т. К., Басай, Н. П. та ін. (2013). Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник. Київ: Педагогічна думка.

Редько, В. Г., Шаленко, О. П., Сотникова, С.І. та ін. (2021). Модельна навчальна програма Іноземна мова. 5–9 класи» для закладів загальної середньої освіти. Рекомендовано МОН України: наказ від 12.07.2021 р. № 795. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20306 serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Inozemni.movy.5-9-kl/Inoz.mov.5-9-kl.Redko.ta.in.14.07.pdf

Редько, В.Г. (ред.) (2022). Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій: методичний посібник. Київ : Педагогічна думка.

Сокол, І. А. (2008). Проєкт як метод реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови. Іноземні мови в школі, 1, 16–21.

Сотникова, С. І. (2017). Німецька мова (9-й рік навчання): підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Харків: Ранок.

Холод, І.В. (уклад.) (2018). Методика викладання англійської мови: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Умань: Візаві.

Buchbіnder V. A., Strauß, W. H. (1896). Grundlagen der Methodik des Fremdsprachenunterrichts. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.