ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

особистісно зорієнтоване навчання
методика навчання географії
географічна картина світу

Як цитувати

Надтока, О. (2015). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ. Український Педагогічний журнал, (2), 125–135. вилучено із https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/74

Анотація

Вказується на пріоритетну роль освіти у сучасному світі, соціальну значущість педагогіки, важливість розвитку методик навчання шкільних предметів. Методика має спрямовуватися на забезпечення еволюційного розвитку як освітньої системи взагалі, так і засад окремих шкільних предметів і курсів на принципах особистісно орієнтованого навчання. Для кожного періоду розвитку методичної науки характерні свої особливості. Однією з визначальних рис сучасної методики навчання географії є саме переорієнтація на засади особистісно зорієнтованого навчання. Шкільна географічна освіта має перспективи переорієнтації вектора навчання у бік учня, одним із чинників якої є формування у свідомості учня географічної картини світу. Самореалізація учня в умовах навчально-пізнавальної діяльності можлива, якщо той, кого навчають: вірить у власну індивідуальність і неповторне призначення, усвідомлює сенс життя й можливості власного «Я». Нині актуалізувалося питання створення навчально-методичних комплектів з усіх географічних курсів, до складу яких входять: підручник, навчальний посібник для учня (робочий зошит), шкільний атлас, книга для вчителя (методика навчання певного курсу географії) та електронні засоби навчання.

PDF
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.