№ 2 (2015)

Наукові статті

Цзі Хуа Лі
13-22
СУЧАСНА КИТАЙСЬКА ШКОЛА: ТРАДИЦІЇ І ЗАРУБІЖНИЙ ВПЛИВ
pdf (English)
Наталія Кугай
23-32
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ
pdf
Діна Гриненко
33-43
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
pdf (English)
Людмила Калініна, Сергій Петровський
44-64
АНАЛІЗ І ПЕРЕСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ УЧБОВИМИ ЗАКЛАДАМИ
pdf
Марія Пентилюк
65-78
ТИПОЛОГІЯ УРОКІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ
pdf
Віра Мелешко
79-91
МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ НА ЗАСАДАХ МІЖШКІЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
pdf
Валерій Редько
92-102
ПІДРУЧНИК З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ОВОЛОДІННЯ УЧНЯМИ ДОСВІДОМ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ
pdf
Наталія Бакуліна
103-124
УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ МОВИ ІВРИТ У ДОБОРІ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
pdf (English)
Олександр Надтока
125-135
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
PDF
Валентина Папушина
136-145
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
pdf
Олена Пометун
146-157
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕНТНІСНОГО І ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДІВ У СУЧАСНОМУ ПІДРУЧНИКУ ІСТОРІЇ
pdf
Оксана Мариновська
158-173
ПРОЕКТНО- ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ
pdf
Оксана Войтко
174-189
ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕКЛАД АНОТАЦІЇ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ
pdf