ОСВІТНІ РЕФОРМИ У ДЗЕРКАЛІ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
PDF
HTML

Ключові слова

загальна середня освіта
зовнішнє незалежне оцінювання
освітні реформи
величина (розмір) ефекту

Як цитувати

Жук, Ю. ., & Науменко, С. (2024). ОСВІТНІ РЕФОРМИ У ДЗЕРКАЛІ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ. Український Педагогічний журнал, (2), 104–117. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-104-117

Анотація

У статті розглянуто проблему аналізу ефективності управлінських, методичних та економічних втручань у систему освіти, які спрямовані на покращення академічних результатів учнів на популяційному рівні, як одного з важливих завдань педагогічної науки. У дослідженні автори виходили з того, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке можна розглядати як об’єктивний показник рівня академічної успішності випускників закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), дає можливість охарактеризувати стан системи освіти в Україні на момент сесії ЗНО.

На основі аналізу офіційних звітів зовнішнього незалежного оцінювання, які опубліковані у відкритому доступі, зроблено спробу з’ясувати вплив загальної результативності заходів, реалізованих у системі освіти України, на рівень навчальних досягнень випускників ЗЗСО за період 2009–2021 рр. Для аналізу обрано навчальні предмети, іспити з яких випускники складали на всіх сесіях ЗНО у цей проміжок часу, і результати оцінювання з яких містяться в офіційних звітах Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Низку сесій ЗНО розглянуто як ряд рандомізованих неконтрольованих квазіекспериментів національного масштабу, які спрямовані на вимірювання певного параметра – рівня академічної успішності випускників ЗЗСО. Результатом зазначеного квазіексперименту є дані, що отримані в результаті проведення певної кількості сесій ЗНО. Методами математичної статистики на основі отриманих даних проведено аналіз результативності впливу заходів, які здійснювалися в системі освіти (освітніх втручань) упродовж тривалого часу, на рівень академічної успішності випускників ЗЗСО.

У статті зроблено висновок, що у визначений період в цілому підвищилася успішність виконання випускниками ЗЗСО як окремих предметних тестів, так і середня успішність за результатами ЗНО. Висунуто гіпотезу, що одним з основних чинників такого підвищення стала позитивна поведінкова реакція соціуму на впровадження ЗНО, яке є складовою множини освітніх реформ в Україні.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-104-117
PDF
HTML

Посилання

Жук, Ю. О., Ляшенко, О. І., Лукіна, Т. О., Ващенко, Л. С., та Полянський, П. Б. (2011). Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти : монографія. Київ : Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/2967.

Жук, Ю. О., та Науменко, С. О. (2023). Засоби та інструменти діагностики освітніх втрат. У О. М. Топузов (Ред.), Діагностика та компенсація освітніх втрат у загальній середній освіті України : методичні рекомендації (с. 26-46). Київ : Педагогічна думка. https://doi.org/10.32405/978-966-644-736-7-2023-190. https://undip.org.ua/library/diahnostyka-ta-kompensatsiia-osvitnikh-vtrat-u-zahalniy-seredniy-osviti-ukrainy-metodychni-rekomendatsii/.

Ляшенко, О. І., Жук, Ю. О., Ващенко, Л. С., Гривко, А. В., та Науменко, С. О. (2017). Тестові технології оцінювання компетентностей учнів : посібник. Київ : Видавничий дім «Сам». https://lib.iitta.gov.ua/711199/.

Ляшенко, О. І., Лукіна, Т. О., Жук, Ю. О., Ващенко, Л. С., Гривко, А. В., та Науменко, С. О. (2018). Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти : монографія. Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ». https://lib.iitta.gov.ua/713252/.

Ляшенко, О. І., Лукіна, Т. О., Жук, Ю. О., Ващенко, Л. С., Гривко, А. В., Науменко, С. О., та Топузова, А. В. (2019). Запровадження моніторингових систем оцінювання якості освіти на основі тестових технологій : методичні рекомендації. Київ : Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/719870/.

Ляшенко, О. І., Лукіна, Т. О., Жук, Ю. О., Ващенко, Л. С., Науменко, С. О., та Гривко, А. В. (2014). Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи : монографія. Київ : Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/9410/.

Про освіту. Закон України. № 2145-VIII. (2017, Вересень 5). (зі змінами 2018–2023 рр.). Верховна Рада України. Законодавство України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Про повну загальну середню освіту. Закон України. № 463-IX. (2020, Січень 16). (зі змінами 2020-2023 рр.). Верховна Рада України. Законодавство України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.

Alexander, D., Heaviside, Sh., Farris E., & Westat, Inc. (1998). Status of Education Reform in Public Elementary and Secondary Schools: Teachers’ Perspectives. National Center for Education Statistics. https://nces.ed.gov/pubs99/1999045.pdf.

Berends, M., Chun, JoAn, Ikemoto, G. S., Stockly, S., & Briggs, R. J. (2002). Challenges of Conflicting School Reforms: Effects of New American Schools in a High-Poverty District. Santa Monica, CA: RAND Corporation,. https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1483.html.

Bloom, B. S. (1988). Helping all children learn in elementary school and beyond. Principal, 67(4), 12–17.

Bracey, G. W. (2000). The 10th Bracey Report on the Condition of Public Education. Phi Delta Kappan, 82(2), 133-144. https://doi.org/10.1177/003172170008200210.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum. 567 p.

Courgeau, D. (Ed.) (2003). Methodology and Epistemology of Multilevel Analysis. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4675-9.

Harris, D. N. (2009). Toward Policy-Relevant Benchmarks for Interpreting Effect Sizes: Combining Effects With Costs. Educational Evaluation and Policy Analysis, 31(1), 3-29. https://doi.org/10.3102/0162373708327524.

Heertum, R. V., & Torres, C. A. (2011). Educational Reform in the U.S. in the Past 30 Years: Great Expectations and the Fading American Dream. Educating the Global Citizen, 3-27. https://doi.org/10.2174/978160805268411101010003.

Klein, Jo. I., & Rice, C. (2012). U.S. Education Reform and National Security. Independent Task Force Report, 68.

Kraft, M. A. (2020). Interpreting Effect Sizes of Education Interventions. Educational Researcher, 49(4), 241-253. https://doi.org/10.3102/0013189X20912798.

Ladd, H. F., & Walsh, R. P. (2002). Implementing value-added measures of school effectiveness: getting the incentives right. Economics of Education Review, 21(1), 1–17. https://doi.org/10.1016/S0272-7757(00)00039-X.

Ladwig, J., Luke, A., Hayes, D., Mills, M. D., & Lingard, R. L. (1999). The search for productive schooling: Beyond ‘school effectiveness’ and ‘authentic. Australian Association for Research in Education Conference, Melbourne, 27 Nov – 2 Dec 1999. Coldstream, Vic.: AARE.

Let’s Go Learn. (n. d.). K-12 Education Reform: A New Paradigm. https://www.letsgolearn.com/resources/education-reform/.

Quinn, D. M., Cooc, N., McIntyre, J., & Gomez, C. J. (2016). Seasonal dynamics of academic achievement inequality by socioeconomic status and race/ethnicity: Updating and extending past research with new national data. Educational Researcher, 45(8), 443–453. https://doi.org/10.3102/0013189X16677965.

Russo, F., Mouchart, M. , Ghins, M & Wunsch, G. (2006). Statistical Modelling and Causality 1 STATISTICAL MODELLING AND CAUSALITY. https://www.researchgate.net/publication/266878390.

Schochet, P. Z., Puma, M., & Deke, J. (2014). Understanding Variation in Treatment Effects in Education Impact Evaluations: An Overview of Quantitative Methods. Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Analytic Technical Assistance and Development. http://ies.ed.gov/ncee/pubs/20144017/pdf/20144017.pdf.

Soland, J. (2016). Is Teacher Value Added a Matter of Scale? The Practical Consequences of Treating an Ordinal Scale as Interval for Estimation of Teacher Effects. Applied Measurement in Education, 30(1), 52–70. https://doi.org/10.1080/08957347.2016.1247844.

Soland, J. & Thum, Y. M. (2019). Effect Sizes for Measuring Student and School Growth in Achievement: In Search of Practical Significance (EdWorkingPaper: 19-60). Retrieved from Annenberg Institute at Brown University. https://doi.org/10.26300/b5as-wr12.

Stuart, E. A. (2010). Matching Methods for Causal Inference: A Review and a Look Forward. Statistical Science, 25(1), 1-21. https://doi.org/10.1214/09-STS313.

Tipton, E., & Olsen, R. B. (2018). A Review of Statistical Methods for Generalizing From Evaluations of Educational Interventions. Educational Researcher, 47(8), 516-524. https://doi.org/10.3102/0013189X18781522.

von Hippel, P. T., Workman, J., & Downey, D. B. (2018). Inequality in Reading and Math Skills Forms Mainly before Kindergarten: A Replication, and Partial Correction, of “Are Schools the Great Equalizer?”. Sociology of Education, 91(4), 323–357. https://doi.org/10.1177/0038040718801760.

Weiss, M. J., Bloom, H. S., Verbitsky-Sawitz, N., Gupta, H., Vigil, A. E., & Cullinan, D. N. (2017). How Much Do the Effects of Education and Training Programs Vary Across Sites? Evidence from Past Multisite Randomized Trials. Journal of Research on Educational Effectiveness, 10(4), 843–876. https://doi.org/10.1080/19345747.2017.1300719.

Wolf, B., & Harbatkin, E. (2023). Making Sense of Effect Sizes: Systematic Differences in Intervention Effect Sizes by Outcome Measure Type. Journal of Research on Educational Effectiveness, 16(1), 134-161. https://doi.org/10.1080/19345747.2022.2071364.

Young, V. M. (2018). Assessing the Cornerstone of U.S. Education Reform. The Journal of Educational Foundations, 31(3-4), 74-99. https://eric.ed.gov/?id=EJ1212039.

Alexander, D., Heaviside, Sh., Farris E., & Westat, Inc. (1998). Status of Education Reform in Public Elementary and Secondary Schools: Teachers’ Perspectives. National Center for Education Statistics. https://nces.ed.gov/pubs99/1999045.pdf. (in English).

Berends, M., Chun, JoAn, Ikemoto, G. S., Stockly, S., & Briggs, R. J. (2002). Challenges of Conflicting School Reforms: Effects of New American Schools in a High-Poverty District. Santa Monica, CA: RAND Corporation,. https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1483.html. (in English).

Bloom, B. S. (1988). Helping all children learn in elementary school and beyond. Principal, 67(4), 12–17. (in English).

Bracey, G. W. (2000). The 10th Bracey Report on the Condition of Public Education. Phi Delta Kappan, 82(2), 133-144. https://doi.org/10.1177/003172170008200210. (in English).

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum. 567 p. (in English).

Courgeau, D. (Ed.) (2003) Methodology and Epistemology of Multilevel Analysis. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4675-9. (in English).

Harris, D. N. (2009). Toward Policy-Relevant Benchmarks for Interpreting Effect Sizes: Combining Effects With Costs. Educational Evaluation and Policy Analysis, 31(1), 3-29. https://doi.org/10.3102/0162373708327524. (in English).

Heertum, R. V., & Torres, C. A. (2011). Educational Reform in the U.S. in the Past 30 Years: Great Expectations and the Fading American Dream. Educating the Global Citizen, 3-27. https://doi.org/10.2174/978160805268411101010003. (in English).

Klein, Jo. I., & Rice, C. (2012). U.S. Education Reform and National Security. Independent Task Force Report, 68. (in English).

Kraft, M. A. (2020). Interpreting Effect Sizes of Education Interventions. Educational Researcher, 49(4), 241-253. https://doi.org/10.3102/0013189X20912798. (in English).

Ladd, H. F., & Walsh, R. P. (2002). Implementing value-added measures of school effectiveness: getting the incentives right. Economics of Education Review, 21(1), 1–17. https://doi.org/10.1016/S0272-7757(00)00039-X. (in English).

Ladwig, J., Luke, A., Hayes, D., Mills, M. D., & Lingard, R. L. (1999). The search for productive schooling: Beyond ‘school effectiveness’ and ‘authentic. Australian Association for Research in Education Conference, Melbourne, 27 Nov – 2 Dec 1999. Coldstream, Vic.: AARE. (in English).

Let’s Go Learn. (n. d.). K-12 Education Reform: A New Paradigm. https://www.letsgolearn.com/resources/education-reform/. (in English).

Liashenko, O. I., Lukina, T. O., Zhuk, Yu. O., Vashchenko, L. S., Hryvko, A. V., & Naumenko, S. O. (2018). Teoretyko-metodychni zasady pobudovy monitorynhovykh system otsiniuvannia yakosti zahalnoi serednoi osvity : monohrafiia. Kyiv : TOV «KONVI PRINT». https://lib.iitta.gov.ua/713252/. (in Ukrainian).

Liashenko, O. I., Lukina, T. O., Zhuk, Yu. O., Vashchenko, L. S., Hryvko, A. V., Naumenko, S. O., & Topuzova, A. V. (2019). Zaprovadzhennia monitorynhovykh system otsiniuvannia yakosti osvity na osnovi testovykh tekhnolohii : metodychni rekomendatsii. Kyiv : Pedahohichna dumka. https://lib.iitta.gov.ua/719870/. (in Ukrainian).

Liashenko, O. I., Lukina, T. O., Zhuk, Yu. O., Vashchenko, L. S., Naumenko, S. O., & Hryvko, A. V. (2014). Testovi tekhnolohii otsiniuvannia kliuchovykh i predmetnykh kompetentnostei uchniv osnovnoi i starshoi shkoly : monohrafiia. Kyiv : Pedahohichna dumka. https://lib.iitta.gov.ua/9410/. (in Ukrainian).

Liashenko, O. I., Zhuk, Yu. O., Vashchenko, L. S., Hryvko, A. V., & Naumenko, S. O. (2017). Testovi tekhnolohii otsiniuvannia kompetentnostei uchniv : posibnyk. Kyiv : Vydavnychyi dim «Sam». https://lib.iitta.gov.ua/711199/. (in Ukrainian).

Pro osvitu. Zakon Ukrainy. № 2145-VIII. (2017, Veresen 5). (zi zminamy 2018-2023 rr.). Verkhovna Rada Ukrainy.://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. (in Ukrainian).

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu. Zakon Ukrainy. № 463-IX. (2020, Sichen 16). (zi zminamy 2020-2023 rr.). Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text. (in Ukrainian).

Quinn, D. M., Cooc, N., McIntyre, J., & Gomez, C. J. (2016). Seasonal dynamics of academic achievement inequality by socioeconomic status and race/ethnicity: Updating and extending past research with new national data. Educational Researcher, 45(8), 443–453. https://doi.org/10.3102/0013189X16677965. (in English).

Russo, F., Mouchart, M. , Ghins, M & Wunsch, G. (2006). Statistical Modelling and Causality 1 STATISTICAL MODELLING AND CAUSALITY. https://www.researchgate.net/publication/266878390. (in English).

Schochet, P. Z., Puma, M., & Deke, J. (2014). Understanding Variation in Treatment Effects in Education Impact Evaluations: An Overview of Quantitative Methods. Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Analytic Technical Assistance and Development. http://ies.ed.gov/ncee/pubs/20144017/pdf/20144017.pdf. (in English).

Soland, J. & Thum, Y. M. (2019). Effect Sizes for Measuring Student and School Growth in Achievement: In Search of Practical Significance (EdWorkingPaper: 19-60). Retrieved from Annenberg Institute at Brown University. https://doi.org/10.26300/b5as-wr12. (in English).

Soland, J. (2016). Is Teacher Value Added a Matter of Scale? The Practical Consequences of Treating an Ordinal Scale as Interval for Estimation of Teacher Effects. Applied Measurement in Education, 30(1), 52–70. https://doi.org/10.1080/08957347.2016.1247844. (in English).

Stuart, E. A. (2010). Matching Methods for Causal Inference: A Review and a Look Forward. Statistical Science, 25(1), 1-21. https://doi.org/10.1214/09-STS313. (in English).

Tipton, E., & Olsen, R. B. (2018). A Review of Statistical Methods for Generalizing From Evaluations of Educational Interventions. Educational Researcher, 47(8), 516-524. https://doi.org/10.3102/0013189X18781522. (in English).

von Hippel, P. T., Workman, J., & Downey, D. B. (2018). Inequality in Reading and Math Skills Forms Mainly before Kindergarten: A Replication, and Partial Correction, of “Are Schools the Great Equalizer?”. Sociology of Education, 91(4), 323–357. https://doi.org/10.1177/0038040718801760. (in English).

Weiss, M. J., Bloom, H. S., Verbitsky-Sawitz, N., Gupta, H., Vigil, A. E., & Cullinan, D. N. (2017). How Much Do the Effects of Education and Training Programs Vary Across Sites? Evidence from Past Multisite Randomized Trials. Journal of Research on Educational Effectiveness, 10(4), 843–876. https://doi.org/10.1080/19345747.2017.1300719. (in English).

Wolf, B., & Harbatkin, E. (2023). Making Sense of Effect Sizes: Systematic Differences in Intervention Effect Sizes by Outcome Measure Type. Journal of Research on Educational Effectiveness, 16(1), 134-161. https://doi.org/10.1080/19345747.2022.2071364. (in English).

Young, V. M. (2018). Assessing the Cornerstone of U.S. Education Reform. The Journal of Educational Foundations, 31(3-4), 74-99. https://eric.ed.gov/?id=EJ1212039. (in English).

Zhuk, Yu. O., & Naumenko, S. O. (2023). Zasoby ta instrumenty diahnostyky osvitnikh vtrat. U O. M. Topuzov (Red.), Diahnostyka ta kompensatsiia osvitnikh vtrat u zahalnii serednii osviti Ukrainy : metodychni rekomendatsii (s. 26-46). Kyiv : Pedahohichna dumka. https://doi.org/10.32405/978-966-644-736-7-2023-190. https://undip.org.ua/library/diahnostyka-ta-kompensatsiia-osvitnikh-vtrat-u-zahalniy-seredniy-osviti-ukrainy-metodychni-rekomendatsii/. (in Ukrainian).

Zhuk, Yu. O., Liashenko, O. I., Lukina, T. O., Vashchenko, L. S., & Polianskyi, P. B. (2011). Orhanizatsiino-metodychne zabezpechennia monitorynhovykh doslidzhen yakosti zahalnoi serednoi osvity : monohrafiia. Kyiv : Pedahohichna dumka. https://lib.iitta.gov.ua/2967. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.