ІГРИ ЯК ЗАСІБ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
PDF (English)

Ключові слова

ігрові технології
компетентнісно орієнтоване навчання
іноземна мова
початкова школа

Як цитувати

Полонська T. (2017). ІГРИ ЯК ЗАСІБ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Український Педагогічний журнал, (3), 109–115. вилучено із https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/553

Анотація

Статтю присвячено проблемі використання ігрових технологій як засобу компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів України. Упровадження ігрових технологій у навчальний процес є одним із способів удосконалення навчання іноземної мови молодших школярів та ефективної реалізації компетентнісного підходу в їхньому навчанні. Формування компетентностей, зазначених у Державному стандарті початкової освіти, передбачає застосування нових педагогічних технологій і форм, у тому числі й ігрових, для здійснення навчально-виховної роботи у ЗНЗ. Комунікативний характер гри створює широкі можливості для розвитку комунікативних навичок у молодших школярів, стимулюючи та мотивуючи їх до вивчення іноземної мови. У вітчизняній і зарубіжній науково-методичній літературі існують різні підходи до визначення ролі та значення гри в навчально-виховному процесі в цілому та в навчанні іноземних мов зокрема. Описано різні типи ігор, уключаючи освітні, дидактичні, рольові; охарактеризовано їх структурні компоненти та функції. Особливу увагу приділено навчальним і дидактичним іграм у вивченні іноземної мови (мовним і мовленнєвим іграм та іграм, що готують до комунікативної діяльності та забезпечують її). Автор статті пропонує ширше використовувати рольові ігри, поряд із дидактичними, у процесі навчанні іноземних мов молодших школярів.

PDF (English)
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.