№ 3 (2016)

Наукові статті

Наталія Дічек
7-30
ДЖЕРЕЛО ОСВІТНЬОЇ ДУМКИ: ДО 90-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ НАРИС)
PDF
Віра Ільченко, Костянтин Гуз
31-38
ТІЛЬКИ ОСВІЧЕНІ ВІЛЬНІ
PDF
Георгій Жабєєв, Павєл Жабєєв
39-52
ЦІЛЕСПРЯМОВАНЕ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНЯ В СЕРЕДОВИЩІ КЛАСНО- УРОЧНОЇ СИСТЕМИ: УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ
PDF
Юлія Талалай
53-58
СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PDF (English)
Лілія Куліненко
59-65
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ І СИНЕРГІЗМ НАВЧАЛЬНИХ ВПЛИВІВ
PDF
Вікторія Кришмарел
66-73
РЕЛІГІЄЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: АКТУАЛЬНІСТЬ, ГЕНЕТИКА, СКЛАДНИКИ
PDF
Сергій Рудишин, Інна Коренева, Валентина Самілик
74-83
ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
PDF
Віктор Надтока
84-92
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
PDF
Олександр Козленко
93-104
РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАННЯ БАЗОВОГО ВМІННЯ УЧНІВ ПРАЦЮВАТИ З МОДЕЛЯМИ РІЗНИХ ТИПІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
PDF
Тетяна Мачача
105-114
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
PDF
Оксана Василюк
115-120
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНИХ УРОКІВ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ УЧНЯМИ 9 КЛАСІВ ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА)
PDF
Нестор Гупан, Олена Пометун
121-131
ПРОБЛЕМИ КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ 8-го КЛАСУ
PDF
Л. Величко, Н. Демиденко, О. Козленко, Ю. Малієнко, Ю. Мельник, О. Надтока
132-134
СИНХРОНІСТИЧНА ТАБЛИЦЯ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРУВАННЯ ЗНАНЬ ІЗ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ
PDF