№ 3 (2015)

Наукові статті

Світлана Сисоєва
9-21
РОЗВИТОК ОСВІТОЛОГІЇ: ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА
pdf (English)
Наталія Сороко
22-35
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ У ОЦІНЮВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ (ДОСВІД ЕСТОНІЇ, ЛАТВІЇ ТА ЛИТВИ)
pdf
Олег Топузов
36-47
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ
pdf
Людмила Калініна, Іван Рябуха
48-64
СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН І ОБ’ЄКТ РОЗВИТКУ
pdf (English)
Василь Кушнір
65-87
ГУМАНІТАРНЕ МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА У СВІТОБАЧЕННІ М. М. БАХТІНА
pdf
Ніна Голуб
88-101
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ: ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТ
pdf
Петро Мороз, Ирина Мороз
102-115
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
pdf (English)
Віра Ільченко, Костянтин Гуз
116-125
ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДНИЧО–НАУКОВОЇ ОСВІТИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
pdf
Тетяна Назаренко
126-135
ФОРМУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
pdf
Лариса Курач, Олена Фідкевич
136-144
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
pdf
Дмитро Пузіков
145-157
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОБ’ЄКТ ОЦІНЮВАННЯ
pdf
Віктор Руденко
158-169
СУЧАСНА КОМП’ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ІНФОРМАТИКИ
pdf
Лариса Колесник
170-178
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООЦІНКИ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
pdf
Наталія Дічек
179-198
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК «ПСИХОЛОГІЯ» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У ГАЛУЗІ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ (1966−1976 рр.)
pdf
Лідія Пироженко
198-208
ФАКУЛЬТАТИВИ 60–80-x РОКІВ ХХ cт. ЯК СКЛАДОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
pdf
Лариса Березівська
209-219
ДЕРЖАВНА НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ІНТЕГРАТОР І ПОШИРЮВАЧ ПЕДАГОГІЧНОГО БІОГРАФІЧНОГО ЗНАННЯ
pdf