№ 4 (2016)

Наукові статті

Ореста Клонцак
5-10
РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ США
PDF
Віра Мелешко
11-17
МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ОКРУЗІ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
PDF
Лариса Шевчук
18-23
УПРАВЛІНСЬКО-ЛІДЕРСЬКІ ЗДІБНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА
PDF
Світлана Параєва
24-29
МІСЦЕ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
PDF
Людмила Шкель, Петр Лопух, Геннадий Озем
30-35
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «ЛЮДИНА І СВІТ», V КЛАС
PDF
Оксана Онопрієнко
36-42
ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: СУТНІСТЬ І МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ
PDF
Тетяна Ремех
43-51
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ПРАВОЗНАВСТВА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
PDF
Лариса Курач, Олена Фідкевич
52-59
КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛАХ УКРАЇНИ: КОНСТРУЮВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
PDF
Валентина Фрицюк
60-65
ДІАГНОСТИКА ЦІННІСНОГО УСВІДОМЛЕННЯ МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ НЕОБХІДНОСТІ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ
PDF
Ростислав Мушка
66-70
ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
PDF
Тамара Пушкарьова
71-78
ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОЕКТ «АКАДЕМІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ»
PDF
Микола Піддячий
79-85
ДОПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
PDF
Дмитро Пузіков
86-93
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
PDF
Катерина Гораш
94-99
ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
PDF
Валентина Кушнір
100-105
РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВПРОДОВЖ І ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
PDF

Рецензії

Наталія Модягіна
109-106
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
PDF
Л. Величко, Н. Демиденко, О. Козленко, Ю. Малієнко, Ю. Мельник, O. Надтока
110-137
СИНХРОНІСТИЧНА ТАБЛИЦЯ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРУВАННЯ ЗНАНЬ ІЗ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ
PDF