№ 1 (2015)
Лілія Гриневич, Василь Кремень
Вітальне слово
pdf

Наукові статті

Василь Кремень
8-15
ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
pdf
Олег Топузов
16-27
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
pdf
Тран Дук Туан
28-35
КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДРУЧНИКА У В’ЄТНАМІ З 2015 РОКУ
pdf (English)
Олена Локшина
36-46
ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА В УКРАЇНІ У ВИМІРІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ
pdf
Надія Бібік
47-58
ПЕРЕВАГИ І РИЗИКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ
pdf
Володимир Бондар
59-68
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ: ПОДІБНІСТЬ, ВІДМІННІСТЬ, ВЗАЄМОЗБАГАЧЕННЯ
pdf
Роман Арцишевський
69-76
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ
pdf
Юрій Мальований
77-84
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ СТРУКТУРИ ЗМІСТУ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
pdf
Олександра Савченко
85-98
ДІАГНОСТИКА І ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ МОТИВАЦІЇ УМІННЯ ВЧИТИСЯ
pdf
Людмила Величко
99-106
ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕДМЕТНОГО ТЕЗАУРУСА УЧНЯ
pdf
Ніна Голуб
107-118
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
pdf
Нестор Гупан
119-125
ДЕЯКІ СУПЕРЕЧНОСТІ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» (7-Й КЛАС)
pdf
Анжеліка Цимбалару
126-136
МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
pdf (English)
Любов Мацько
137-149
УКРАЇНСЬКА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЯК ЧИННИК КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ
pdf
Андрій Гуржій, Любов Карташова, Віталій Лапінський
151-162
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ГУМАНІТАРІЇВ
pdf (English)
Віра Ільченко
163-170
КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ОСВІТИ
pdf
Олена Пометун
171-182
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
pdf
Ігор Смагін
183-191
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ І СУБ’ЄКТНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
pdf
Олег Спірін, Світлана Іванова
193-205
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
pdf