№ 3 (2020)

Наукові статті

Олег Топузов
5-13
ОСВІТНЄ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ
PDF (English)
Олена Локшина, Оксана Глушко, Аліна Джурило, Світлана Кравченко, Ніна Нікольська, Оксана Шпарик
14-23
ВІДПОВІДЬ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ НА ВИКЛИКИ COVID-19 В ОСВІТІ
PDF
Наталія Бакуліна
24-39
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
PDF (English)
Олександра Назаренко
40-48
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ
PDF (English)
Тетяна Засєкіна, Дмитро Засєкін
49-57
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЯК СИСТЕМОТВІРНІ ЕЛЕМЕНТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
PDF
Світлана Трубачева, Оксана Мушка
58-65
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
PDF
Олена Фідкевич, Наталія Богданець-Білоскаленко
66-74
ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ БАГАТОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З НАВЧАННЯМ МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
PDF
Тетяна Мачача
75-83
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОЄКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
PDF
Дмитро Пузіков
84-90
МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
PDF (English)
Тетяна Дудка, Микола Чумак
91-97
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ БАГАТОЗАДАЧНИМ ІНСТРУМЕНТАРІЄМ ДИСКУРСИВНОГО НАВЧАННЯ
PDF
Оксана Квітка
98-103
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
PDF
Анатолій Мартинюк
104-110
ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВА ПЕДАГОГІКА СЕРГІЯ ПРОКОПОВА В МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ХАРКІВЩИНИ
PDF
Анатолій Самодрин
111-119
СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ У СВІТЛІ ДУМОК АКАДЕМІКА В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
PDF