№ 1 (2017)

Наукові статті

Деліа Іонела Стрече
5-7
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
PDF (English)
Тереза Яніка-Панек
8-15
ДЕЯКІ МІЖНАРОДНІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИКА В ПОЛЬЩІ
pdf (English)
Оксана Шпарик
16-25
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ АМЕРИКАНСЬКИХ ВЧЕНИХ ДО ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
pdf
Михайло Топузов
26-36
ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
pdf
Ірина Дубровіна
37-41
САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОСТІ
pdf
Михайло Арест, Наталія Кіщук
42-50
МАТЕМАТИЧНА ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ Л. ВИГОТСЬКОГО
pdf
Світлана Петрова
51-58
ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ
pdf
Тетяна Назаренко
59-65
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
pdf
Антоніна Гривко
66-76
ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВИХ УСТАНОВОК УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ В НИХ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
pdf
Борис Грудинін
77-89
МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ УЧНІВ НА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ (СТАТИСТИЧНІ ДАНІ)
pdf
Тамара Пушкарьова
90-97
ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
pdf
Неллі Бондаренко, Сергій Косянчук
98-103
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ
pdf
Олександр Шкатула
104-109
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ КУРСАНТАМИ ВНЗ ПРИ ВИВЧЕННІ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
pdf
Нестор Гупан
110-115
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ: ПИТАННЯ КРИЗИ І РОЗВИТКУ
pdf
Наталія Стучинська, Світлана Колпакова
116-122
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КУРСУ ФІЗИКИ У МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УРАЇНИ
pdf