№ 1 (2022)
Весь випуск
PDF

Наукові статті

Олена Локшина, Аліна Джурило, Ніна Нікольська, Оксана Шпарик
7-17
Підтримка України науковою спільнотою світу
PDF
Олена Крупко
18-23
Дистанційна освіта та інноваційні методи навчання у вищій освіті України в період коронавірусної пандемії
PDF (English)
Леся Лимар
24-29
Основні переваги та недоліки дистанційного навчання іноземних мов у немовному закладі вищої освіти
PDF
Наталія Богданець-Білоскаленко, Олена Фідкевич
30-39
Формувальне оцінювання у контексті багатомовної освіти
PDF
Зоя Возна, Тетяна Ремех
40-52
Інтегровані курси з історії та громадянської освіти для 5 класу: теоретико-змістовий аналіз
PDF
Євген Хриков
53-62
Колегіальне управління закладами вищої освіти: значення, стан, напрями розвитку
PDF
Любов Маляр, Галина Шикітка
63-69
Інклюзія в умовах дошкільної та початкової освіти
PDF
Тамара Полонська
70-79
Критичне мислення як технологія компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназії
PDF
Ірина Кушнір
80-86
Критерії сформованості професійно-­комунікативного іміджу іноземних студентів медичних спеціальностей
PDF
Наталія Вовчаста, Олена Байрамова, Ганна Чорна
87-97
Розвиток навичок креативного мислення у здобувачів вищої освіти
PDF
Олександр Пасічник
98-106
Проблема добору лексичного мінімуму з іноземних мов для закладів загальної середньої освіти: історія, сьогодення, перспективи
PDF
Інеса Шеремет, Ганна Гусєва, Катерина Василенко
107-113
Організація викладання дисциплін природничо-наукового циклу з використанням платформи Moodle
PDF