№ 3 (2018)

Наукові статті

Оксана Шпарик
5-13
КИТАЙСЬКА ШКІЛЬНА СИСТЕМА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
PDF (English)
Людмила Шелестова
99-108
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ
PDF
Марія Тименко
14-19
РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
PDF (English)
Дарина Васильєва
20-25
ДИНАМІЗМ, ГНУЧКІСТЬ І АВТОНОМНІСТЬ – ТРИ НАРІЖНІ КАМЕНІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В ДЕРЖАВІ ІЗРАЇЛЬ
PDF
Антоніна Гривко
26-32
ОЦІНЮВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ: АНАЛІЗ АКТУАЛЬНОГО СВІТОВОГО ДОСВІДУ
PDF
Вікторія Охрей
33-39
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТІВ У КАНАДІ
PDF
Анастасія Петрушкова
40-46
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СЛОВАЧЧИНИ, ЧЕХІЇ, ПОЛЬЩІ
PDF (English)
Олег Топузов
47-59
СОЦІАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
PDF
Валентина Паламарчук, Олена Барановська
60-66
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ВЕКТОР РОЗВИТКУ
PDF
Дмитро Пузіков
67-74
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: РІВЕНЬ УЧИТЕЛЯ
PDF
Олексій Прохоренко
75-83
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА
PDF
Анжеліка Цимбалару
84-91
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
PDF
Світлана Феденько
92-98
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ» В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
PDF (English)
Інна Коренева
109-117
ЗМІСТ І СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У СФЕРІ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
PDF
Тетяна Опалюк
118-125
ТАКСОНОМІЧНА ЄДНІСТЬ ДИДАКТИЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
PDF
Вікторія Кришмарел
126-135
НАВЧАННЯ ФІЛОСОФІЇ В ШКОЛІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
PDF
Віктор Булгаков, Марія Баштова
136-143
ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
PDF
Анатолій Педорич
144-150
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
PDF (English)