№ 2 (2019)

Наукові статті

Олена Локшина
5-14
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
PDF
Наталія Коляда, Сергій Король
15-20
САМООЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ПЕРШОКУРСНИКІВ ЯК ПОКАЗНИК УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
PDF
Микола Малюга
21-28
CHILDFREE: НОВИЙ СТИЛЬ ЖИТТЯ ТА ВИКЛИК ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
PDF
Наталія Приходькіна
29-37
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МЕДІАОСВІТИ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
PDF
Марина Ілляхова
38-44
КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ У БЕЗПЕРЕРВНОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
PDF
Олена Трифонова
45-52
КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО- ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
PDF
Тетяна Засєкіна
53-65
ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ НА ОСНОВІ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ
PDF
Олена Фідкевич, Лариса Курач
66-72
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ З МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛАХ З НАВЧАННЯМ МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
PDF
Таїса Смагіна, Оксана Шуневич
73-80
УМОВИ РОЗВИТКУ ГНУЧКИХ НАВИЧОК (SOFT SKILLS) ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
PDF
Лілія Васильченко, Валентина Ястребова
81-89
ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ У ПРОФІЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ
PDF
Юрій Жук, Лідія Ващенко
90-99
ВПЛИВ ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ І ПРОФІЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КЛАСІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТЕСТУ З БІОЛОГІЇ
PDF
Валентина Підгурська, Ірина Голубовська
100-105
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАУКОВОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
PDF
Лілія Ткач
106-118
ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ»
PDF
Анатолій Педорич
119-124
ДО ПИТАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК ПЕРШОПРИЧИНИ ПРАВОПОРУШЕННЯ
PDF (English)
Анастасія Петрушкова
125-132
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
PDF
Іванна Марчук
133-140
ІМІТАЦІЙНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ
PDF
Микола Чумак
141-147
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ СВІТОГЛЯДНОЇ ПАРАДИГМАЛЬНОСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
PDF