№ 3 (2019)

Наукові статті

Тетяна Годованюк
10-20
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У КРАЇНАХ ДАЛЕКОГО ЗАРУБІЖЖЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-10-20
PDF
Олена Локшина
21-30
ЄВРОПЕЙСЬКА ДОВІДКОВА РАМКА КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ОНОВЛЕНЕ БАЧЕННЯ 2018 РОКУ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-21-30
PDF
Олена Мезенцева
31-37
СТОЛІТТЯ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ: ФАЗИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО РУХУ ВАЛЬДОРФСЬКИХ ШКІЛ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-31-37
PDF (English)
Оксана Шпарик
38-49
ПОНЯТТЯ «ОСВІТНІЙ РОЗВИТОК» ТА «РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ» У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНИ ТА КИТАЮ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-38-49
PDF
Oлена Пометун, Нестор Гупан
50-58
ТАКСОНОМІЯ Б. БЛУМА І РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-50-58
PDF
Валентина Папушина
59-64
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-59-64
PDF
Олександра Савченко
65-71
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДРУЧНИКА З ЧИТАННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-65-71
PDF
Василь Кизенко, Михайло Савченко
72-84
РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-МОВНИХ ТА МОРАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-72-84
PDF
Вікторія Мізюк, Марина Дмитрієва
85-93
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-85-93
PDF
Оксана Калінська, Іванна Івасик
94-103
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-94-103
PDF
Галина Ковальчук, Юрій Баніт
104-110
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У СТАНОВЛЕННІ ГЛОБАЛЬНОЇ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-104-110
PDF
Юлія Малієнко
111-118
КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ У ЗМІСТІ КУРСІВ ІСТОРІЇ В ЛІЦЕЇ: СУТЬ, СТРУКТУРА, КЛАСИФІКАЦІЯ, ЗНАЧЕННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-111-118
PDF
Оксана Джус
128-136
ЧИННИКИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ФАХОВОГО ВИШКОЛУ МОЛОДІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ НА АМЕРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ У 1900-Х – 1930-Х РР.
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-128-136
PDF (English)

Рецензії

Олена Попружна, Валентина Ющенко
137-145
СВІТЛИЙ ГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ДОВЖЕНКА
PDF