№ 2 (2020)

Наукові статті

Алла Дяченко
5-15
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З НАЦІОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ В ЗАРУБІЖНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-5-15
PDF
Валентина Папіжук, Юлія Лісова
16-22
ЦЕНТРИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВИШІ: ФРАНЦУЗЬКИЙ ДОСВІД
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-16-22
PDF
Ірина Ільчук
23-34
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-23-34
PDF (English)
Інна Ліпчевська
35-41
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ: ДОСВІД РАДЯНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ-НОВАТОРІВ ТА СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-35-41
PDF (English)
Тетяна Лукіна
42-50
ЗМІНА МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ГІМНАЗІЙ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-42-50
PDF
Юлія Копочинська
51-59
ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-51-59
PDF
Наталія Коляда, Світлана Король, Сергій Король
60-68
КОЛО СПІЛКУВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК ЧИННИК ЇХ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-60-68
PDF
Оксана Квітка
69-79
ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-69-79
PDF
Таміла Яценко
75-86
Н. Й. ВОЛОШИНА – ФУНДАТОР НАУКОВОЇ ШКОЛИ В МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-75-86
PDF
Людмила Березовська
87-94
КОМУНІКАТИВНІ БАР’ЄРИ У СПІЛКУВАННІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-87-94
PDF
Неллі Бондаренко
95-103
ЧИТАЦЬКА ГРАМОТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО УЧНІВСТВА: АКЦЕНТИ PISA–2018
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-95-103
PDF
Ігор Горошкін
104-109
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 5-го КЛАСУ ГІМНАЗІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-104-109
PDF (English)
Людмила Попова
110-116
РЕФЛЕКСІЯ І САМООЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЛІЦЕЇ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-110-116
PDF (English)
Олеся Канюк
117-122
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-117-122
PDF
Лариса Філіппова
123-130
РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-123-130
PDF
Олександр Бондаренко
131-141
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗСУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЯХ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-131-141
PDF
Олена Карасьова
142-149
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СЛОБОЖАНЩИНИ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-142-149
PDF