Шановні читачі!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем і досягнень педагогічної теорії і практики на сторінках часопису «Український педагогічний журнал» (УПЖ).

Наукове фахове видання індексується Google Scholar, Index Copernicus; входить до науково-метричної баз ERIH Plus, Research Bible (Японія); зареєстроване в міжнародній системі CrossRef (https://doi.org/10.32405/2411-1317); є рецензованим.Статті в УПЖ публікуються за такими напрямами досліджень:

– теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;

– теорія освіти і навчання;

– історія педагогіки;

– порівняльна педагогіка;

– якість освіти;

– управління розвитком освіти;

– методики шкільного навчання тощо.

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Матеріали, що подаються до друку в журналі англійською мовою, приймаються виключно з документом, який підтверджує професійний переклад тексту (довідка з бюро перекладів, рецензія з профільної кафедри або від перекладача). 

Періодичність видання 4 рази на рік.


Графік
подання статей до наукового періодичного видання у 2020 році

Номер видання

Терміни подання матеріалів

Орієнтовний термін друку

№ 1

до 30 січня

березень, квітень

№ 2

до 20 березня

червень

№ 3

до 20 травня

вересень

№ 4

до 20 вересня

грудень