№ 4 (2020)

Наукові статті

Наталія Дічек
5-16
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НАЦІЄТВОРЕННЯ І ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-5-16
PDF (English)
Світлана Кравченко
17-24
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В США ТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-17-24
PDF
Оксана Шпарик
25-33
COVID-19 І ШКІЛЬНА ОСВІТА: ДОСВІД УЧИТЕЛІВ КИТАЮ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-25-33
PDF
Юлія Заячук
34-44
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЇЇ РОЛЬ У СУЧАСНІЙ ДИНАМІЦІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-34-44
PDF
Ганна Калініна, Микола Малюга
45-60
СІНГЛТОНИ ЯК НОВИЙ ТРЕНД ХХІ СТОЛІТТЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-45-60
PDF
Тетяна Засєкіна
61-68
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У ШКІЛЬНІЙ ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-61-68
PDF
Наталія Гавриш, Світлана Васильєва, Вікторія Рагозіна
69-82
СТАН РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-69-82
PDF
Олена Павлик, Ніна Білоконна, Олександра Лисевич
83-91
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У НОВИХ РЕАЛІЯХ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-83-91
PDF
Віра Чорноус
92-99
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО- ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-92-99
PDF
Тетяна Назаренко
100-108
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-100-108
PDF (English)
Валерій Редько
109-117
ДИДАКТИЧНА СУТНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ІНШОМОВНОГО КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЗАСОБУ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-109-117
PDF
Оксана Онопрієнко
118-128
ТЕХНОЛОГІЯ ВХІДНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-118-128
PDF
Олександр Пасічник, Олена Пасічник
129-140
ЧИННИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-129-140
PDF
Віктор Надтока, Олена Часнікова
141-149
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЮ: ПРАКТИКУМ З ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ОСНОВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА ПРОГРАМОЮ «УЧЕНЬ ЛІЦЕЮ У СВІТІ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-141-149
PDF (English)
Галина Лисенко
150-160
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-150-160
PDF
Людмила Галаєвська
161-168
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УСНОМОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ УЧНІВ ЛІЦЕЮ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-161-168
PDF (English)
Ніна Головченко
169-179
ЗМІСТ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В 11-му КЛАСІ ЛІЦЕЮ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-169-179
PDF
Наталія Жидкова
180-191
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-180-191
PDF
Світлана Покрова
192-198
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-192-198
PDF
Олексій Самойленко
199-206
ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-199-206
PDF
Наталія Богданець-Білоскаленко, Тетяна Гавриленко
207-214
АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ Я. Ф. ЧЕПІГИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-207-214
PDF (English)
Світлана Лісковець, Оксана Гуда, Віктор Тимощук
215-233
ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-215-233
PDF