№ 4 (2020)

Наукові статті

Наталія Дічек
5-16
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НАЦІЄТВОРЕННЯ І ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
PDF (English)
Світлана Кравченко
17-24
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В США ТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
PDF
Оксана Шпарик
25-33
COVID-19 І ШКІЛЬНА ОСВІТА: ДОСВІД УЧИТЕЛІВ КИТАЮ
PDF
Юлія Заячук
34-44
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЇЇ РОЛЬ У СУЧАСНІЙ ДИНАМІЦІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF
Ганна Калініна, Микола Малюга
45-60
СІНГЛТОНИ ЯК НОВИЙ ТРЕНД ХХІ СТОЛІТТЯ
PDF
Тетяна Засєкіна
61-68
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У ШКІЛЬНІЙ ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ
PDF
Наталія Гавриш, Світлана Васильєва, Вікторія Рагозіна
69-82
СТАН РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
PDF
Олена Павлик, Ніна Білоконна, Олександра Лисевич
83-91
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У НОВИХ РЕАЛІЯХ
PDF
Віра Чорноус
92-99
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО- ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
PDF
Тетяна Назаренко
100-108
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF (English)
Валерій Редько
109-117
ДИДАКТИЧНА СУТНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ІНШОМОВНОГО КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЗАСОБУ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
PDF
Оксана Онопрієнко
118-128
ТЕХНОЛОГІЯ ВХІДНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
PDF
Олександр Пасічник, Олена Пасічник
129-140
ЧИННИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
PDF
Віктор Надтока, Олена Часнікова
141-149
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЮ: ПРАКТИКУМ З ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ОСНОВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА ПРОГРАМОЮ «УЧЕНЬ ЛІЦЕЮ У СВІТІ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»
PDF (English)
Галина Лисенко
150-160
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
PDF
Людмила Галаєвська
161-168
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УСНОМОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ УЧНІВ ЛІЦЕЮ
PDF (English)
Ніна Головченко
169-179
ЗМІСТ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В 11-му КЛАСІ ЛІЦЕЮ
PDF
Наталія Жидкова
180-191
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ
PDF
Світлана Покрова
192-198
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
PDF
Олексій Самойленко
199-206
ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА
PDF
Наталія Богданець-Білоскаленко, Тетяна Гавриленко
207-214
АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ Я. Ф. ЧЕПІГИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
PDF (English)
Світлана Лісковець, Оксана Гуда, Віктор Тимощук
215-233
ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF