№ 4 (2023)
Весь випуск
PDF

Наукові статті

Олег Топузов , Олена Локшина, Аліна Джурило, Оксана Шпарик
5-19
Європейський дослідницький простір як орієнтир розвитку освіти і науки в Україні
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-5-19
PDF HTML
Ева Огродзька-Мазур, Анна Шафранська
20-25
Культурна трансмісія в сучасній школі: попередній досвід – типові прояви практики – запропоновані шляхи вирішення
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-20-25
PDF (English) HTML (English)
Світлана Кравченко
26-34
Технологізація освіти і навчання у США: стратегічний вимір
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-26-34
PDF (English) HTML (English)
Оксана Глушко
35-45
Європейська рамка особистісної, соціальної та навчальної ключової компетентності (LIFECOMP): концептуальний вимір
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-35-45
PDF HTML
Світлана Трубачева, Оксана Мушка, Поліна Замаскіна
46-52
Особливості проєктування освітнього середовища в умовах цифровізації суспільства під час воєнного стану в Україні
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-46-52
PDF HTML
Ірина Саух
53-60
Компетентнісний конструкт управлінської діяльності керівника закладу освіти: від теорії до практики моделювання
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-53-60
PDF HTML
Тетяна Лукіна
61-73
Інституційний аудит і самооцінювання закладу освіти: єдність та протиріччя в результатах
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-61-73
PDF HTML
Алла Велика, Олександра Гарвасюк, Юлія Кропельницька
74-80
Роль студентоорієнтованого навчання у підготовці майбутніх фахівців-фармацевтів у вищій школі
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-74-80
PDF HTML
Олексій Караманов, Анатолій Горовий, Олег Топилко
81-87
Музейна педагогіка і кінематограф: сучасні концепції музейних фільмів
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-81-87
PDF HTML
Анастасія Пандазі, Тетяна Станжур
88-95
Проєктне навчання як засіб формування компетентностей майбутніх манеджерів
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-88-95
PDF HTML
Леонід Ваховський
96-103
Пізнавальна процедура пояснення у дослідженнях з історії освіти і педагогічної думки
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-96-103
PDF HTML
Раїса Мартинова
104-114
Розвиток методики навчання іноземних мов у дослідженнях зарубіжних учених
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-104-114
PDF HTML
Олександр Пасічник
115-130
Переосмислення вікових психологічних особливостей учнів 7-9 класів та їх вплив на оволодіння іноземною мовою
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-115-130
PDF HTML
Алла Негуляєва
131-136
Психологічні чинники формування математичної компетентності як ключової в навчанні англійської мови
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-131-136
PDF HTML
Василь Федоришин, Марія Ткач
137-146
Нелінійні підходи до фахової підготовки студентів факультетів мистецтв
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-137-146
PDF HTML
Оксана Дженджеро, Оксана Горєлова
147-156
Театралізовані ігри як інструмент розвитку комунікативної компетентності молодших школярів
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-147-156
PDF HTML
Артем Кияновський
157-163
Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах сучасного освітнього простору (з досвіду роботи навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці»)
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-157-163
PDF HTML
Тетяна Грицик
164-170
Особливості використання елементів історизму на заняттях з фізики у закладі фахової передвищої освіти
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-4-164-170
PDF HTML