№ 4 (2021)
Весь випуск
PDF

Наукові статті

Василь Кремень, Лілія Гриневич, Володимир Луговий, Жаннета Таланова
6-28
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ШКОЛІ: КАДРОВІ ВИКЛИКИ І ВІДПОВІДІ ДЛЯ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-6-28
PDF
Олександр Ляшенко, Олег Топузов
29-36
НАУКОВИЙ СУПРОВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ І ВИКЛИКИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-29-36
PDF HTML
Наталія Захарчук
37-47
ІНСТИТУЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ ТА ПРАКТИКИ ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ: ІЗ ДОСВІДУ ЗАХІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-37-47
PDF
Вікторія Перевознюк
48-53
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-48-53
PDF (English)
Наталія Сейко, Микола-Олег Єршов
54-64
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІТ‑ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-54-64
PDF
Оксана Шпарик
65-76
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА АМЕРИКАНСЬКИЙ ДИСКУРС
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-65-76
PDF
Оксана Максименко
77-87
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В ОСВІТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН: ДОСВІД НОРВЕГІЇ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-77-87
PDF
Юлія Могильна
88-95
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-88-95
PDF
Юрій Жук, Антоніна Гривко, Лідія Ващенко
96-105
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО СТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯК УМОВИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ КОНТРОЛЬНО-­ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-96-105
PDF
Олена Пометун
106-115
АКТИВНЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ ІСТОРІЇ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-106-115
PDF
Валерій Редько
116-125
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ, ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ МОДЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ 5–9 КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-116-125
PDF
Віктор Мозговий
126-133
ТЕОРІЯ НАДЛИШКОВИХ ЗНАНЬ: ФАКТИ «ЗА» І «ПРОТИ»
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-126-133
PDF
Тетяна Засєкіна, Марія Тишковець
134-141
ВІД «СТАНДАРТУ ЗМІСТУ» ДО «СТАНДАРТУ РЕЗУЛЬТАТІВ» – КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-134-141
PDF
Світлана Трубачева, Оксана Мушка
142-148
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ У ПРОЄКТУВАННІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОЇ ГІМНАЗІЇ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-142-148
PDF
Наталія Дічек
149-164
ПОЛІТИКА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ У ШКІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ (2007–2010 РР.): ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-149-164
PDF
Оксана Васюк, Марія Голєва
165-170
ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-165-170
PDF
Галина Корицька, Світлана Богдзієвич
171-179
МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ МЕДІАДИДАКТИКИ У ШКІЛЬНУ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНУ ОСВІТУ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-171-179
PDF
Ангеліна Альбоща, Олексій Наливайко
180-188
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КАЗОК НА ОСНОВІ РЕАЛЬНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-180-188
PDF
Інна Ліпчевська
189-197
УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 1–4 КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З НАВЧАННЯМ МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-189-197
PDF
Вікторія Купрієвич, Віталій Паздрій, Людмила Антонюк
198-205
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-198-205
PDF
Людмила Нестеренко
206-213
АКТИВНЕ СЛУХАННЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗВО
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-206-213
PDF
Ксенія Сізова, Світлана Сошенко
214-221
ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ»
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-214-221
PDF
Наталія Гавриш
222-231
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ГРУПАХ РАННЬОГО ВІКУ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ РІЗНИХ ТИПІВ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-222-231
PDF
Тетяна Юношева
232-239
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-4-232-239
PDF